CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Sygeplejerske til Bofællesskabet Søskrænten

Sidste svarfrist: 21.06.2021
Vil du være en del af en organisation med fokus på sammenhængskraft og bæredygtige løsninger på tværs? Er du uddannet sygeplejerske?
– gerne med en bred viden inden for sygeplejen men også gerne med viden om mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, særlige sociale problemer eller psykiatrisk overbygning herunder demens.

Så er du det perfekte match.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en personalegruppe, der er optaget af faglighed, kerneopgaven og forandring, og som arbejder engageret med opgaverne. I organisationen lægges der stor vægt på efter- og videreuddannelse hvilket dermed er en mulighed. En formel og uformel afslappet omgangstone.

Det flerfaglige område er i fokus således alle ansattes kompetencer kommer i spil og anvendes til beboernes bedste.
 
Vi vil gerne at du har følgende kvalifikationer
Uddannet sygeplejerske, gerne med en bred viden indenfor sygeplejen, men også gerne med målgruppen. Du skal være stærk i relationen, og kunne møde borgeren hvor denne måtte befinde sig. Du skal kunne bevare roen og kunne arbejde i kaos eller kaotiske situationer. Du skal kunne møde beboerne med respekt og anerkendelse, og arbejde herudfra således kerneopgaven løses ud fra de politiske og administrative målsætninger og beslutninger.
Du skal mestre det IT baserede arbejde, herunder dokumentationen, FMK samt det sundhedsfaglige regelsæt der ligger til grund for sygeplejen generelt.
 
Hvem er vi
Bofællesskabet Søskrænten ligger i Sjørring lige uden for Thisted og er et botilbud for 21 beboere i alderen 18-85 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, særlige sociale problemer eller psykiatrisk overbygning herunder demens. Botilbuddet yder pædagogisk støtte efter SL § 85.
For mange af beboerne er bofællesskabet et helhedstilbud, da de grundet aldring, psykisk lidelse og demens ikke profiterer af et dagtilbud udenfor bofællesskabet. Der er altså mulighed for både eksternt og internt dagtilbud / beskæftigelse. I det interne dagtilbud er der mulighed for individuelle tilrettelagte aktiviteter. Der er indrettet forskellige kreative værksteder og køkkenaktivitet. Konkrete aftaler omkring dagbeskæftigelse afklares på handleplansmøder. Søskrænten har herforuden aflastningspladser til voksne hjemmeboende.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, og retningslinjerne for Ny Løn.
Ugentlig timetal: 37 timer (% weekends)
Tiltrædelsesdato: 1. juli 2021, eller hurtigst muligt
 
Vil du vide mere?
Ønsker du at vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Leder Klaus Kaysen telefon 30 11 54 56 alle hverdage mellem 8-15.
 
Ansøgningsfrist
21. juni 2021 kl. 8.00.

Samtalerne forventes afholdt den 23. juni 2021.

 

Ansøgningsfrist: 21. juni 2021

Klik her for at søge