CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Sygeplejerske til den udekørende Akutfunktion

Sidste svarfrist: 28.06.2021
– ved Hjemmeplejen Nord
Industrivej 5, 7700 Thisted

Sygeplejerske i den udekørende Akutfunktion – fast stilling.
Ugentligt timetal: 30-37 timer kombi dag/aften.
Weekendarbejde: hver 3. weekend.

Tiltrædelsesdato
1. august 2021 eller efter individuel aftale.

Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter borgeren i centrum og arbejder sammen om at…
”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”

Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor
 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaverne
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • to dage aldrig er ens
 • miljøet er uhøjtideligt med plads til godt humør
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere
 
Vi søger en sygeplejerske, som
 • er stabil og fleksibel
 • gerne har to års erfaring og flair for den instrumentelle sygepleje
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • trives med stort selvstændigt ansvar
 • ønsker at være sparringspartner for kolleger i hjemmesygeplejen og på centre/bosteder i mere komplekse forløb
 • kan lide en uforudsigelig arbejdsdag med stor forskel på opgavemængden
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger
 • kan bevare overblikket og træffe kvalificerede beslutninger - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • er kreativ og har et stort personligt overskud
 • er opsøgende og engageret
 • er fagligt nysgerrig og brænder for udviklingen af det nære sundhedsvæsen
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • har gode kommunikative evner, og arbejder ud fra et anerkendende perspektiv, med borgeren i centrum    
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor
 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaverne
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • to dage aldrig er ens
 • miljøet er uhøjtideligt med plads til godt humør
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere
 
Om organisationen
Den udekørende Akutfunktion består af én døgndækket rute, som geografisk dækker hele kommunen.
Som sygeplejerske i den udekørende Akutfunktion kører du som den eneste sygeplejerske i funktionen, men i dag- og aftenvagten er der mulighed for faglig sparring med hjemmesygeplejen.

Som sygeplejerske i den udekørende Akutfunktion, bliver du en del af Hjemmeplejen Nord.
Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere. Hjemmeplejen Nord er fællesbetegnelsen på de tre team, som har mødested på Industrivej 5 i Thisted; Team Nordthy/Hannæs, Team Thisted Østby og Team Thisted Vestby.
Den udekørende Akutfunktion har en særlig tilknytning til de midlertidige pladser og straks-stuerne på Kristianslyst.

Vi anvender Cura omsorgsjournal som dokumentationsredskab.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn. Der gives funktionsløn som sygeplejerske i den udekørende Akutfunktion.
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder for sygeplejerskerne Jette Maria Bjærge på telefon 99 17 42 99 / 29 65 14 85.
 
Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning m. kopi af relevant dokumentation senest den 28. juni 2021.

Samtaler forventes afholdt i uge 26.

 

Ansøgningsfrist: 28. juni 2021

Klik her for at søge