CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Pædagogisk værkstedsassistent til Skiftesporet

Sidste svarfrist: 22.06.2021
Du er uddannet pædagog, håndværker med interesse for arbejdet med unge mennesker, eller har anden relevant socialfagligfaglig baggrund/erfaring, så er det dig vi er på udkig efter til vores dagtilbud.
 
Vi tilbyder
 • Gode kolleger.
 • En spændende arbejdsplads hvor du har mulighed for at være med til at præge hverdagen.
 • Supervision og ”efteruddannelse – dygtiggørelse i specifikke arbejdsrelaterede problematikker”.
 • Arbejdsopgaver som giver store personlige udfordringer.
 • Unge der stiller krav og udfordrer dine faglige og personlige kvalifikationer.
 • Godt arbejdsklima med en fri og afslappet omgangstone
 • Tværfagligt samarbejde med interne og eksterne såvel som interne samarbejdspartnere.
 • Mulighed for frisk luft og motion, vi stiller cykel til rådighed, idet det er institutionens målsætning at være gode rollemodeller såvel for de unge en sund levevis, motion, og et rent miljø.
 
Forventninger til dig:
Den fremtidige medarbejder skal være indstillet på at efterleve institutionens målsætning og værdigrundlag.
 • Du er uddannet pædagog eller har anden relevant Socialfaglig, faglig baggrund/erfaring
 • Du har erfaring inden for målgruppen, og kan lide at arbejde med unge mennesker, det er ikke et krav, at du har erfaring, vi opkvalificerer dig til opgaven.
 • Du har erfaring med at samarbejde med uddannelsesintuitioner, og det lokale erhvervsliv
 • Du er faglig velfunderet og fleksibel
 • Stærk i relations arbejdet.
 • Personlig robusthed
 • Du er en god og troværdig rollemodel på alle måder
 • Du kan bevare roen og har overblik
 • Du er i besiddelse af gode kontakt og samarbejdsevner, såvel med eksterne som interne samarbejdspartnere
 • Du er god til at formulerer dig på skrift, og kan dokumentere.
 • Du har et godt humør, humoristisk sans og et anerkendende og positivt menneskesyn
 • Du er tydelig i din kommunikation
 • Du er loyal overfor trufne beslutninger
 • Du kan og tør sætte grænser
 • Du vil deltage på ferier og ture med de unge
 • Du er omstillingsparat og engageret, du har en høj arbejdsmoral, idet meget af arbejde udføres og planlægges selvstændigt
 • Du vil medvirke til at skabe et inspirerende og godt arbejdsmiljø, hvor vi taler med hinanden, og ikke om hinanden.
 • Være faglig velfunderet, gerne have kendskab til KRAP, Relations arbejde, Dialektisk adfærds træning, socialpædagogik/socialpsykiatri. Dette er ikke et krav, idet vi opkvalificerer dig til opgaven.
 • Du har selvindsigt og empati
 • Du har kørekort
 • Du skal sige ja til at cykle inde i byen og du synes det er ”fedt” at du får motion og mulighed for at træne de unge, når du ledsager dem til evt. læge, psykiatri m.m. Både når vejret er godt, og vejret viser sig fra sin værste side.
 
Lidt om os
Skiftesporet er et socialpædagogisk tilbud hvor vi arbejder Rehabiliterende med borgerens Recovery proces. Skiftesporet drives jvf. Lov om social service § 85 og Lov om aktiv beskæftigelse § 32. Vi arbejder med at vurderer og udvikle arbejdsevnen med normalt begavede unge, mellem 18 og 35 år, som har psykiske og/eller sociale vanskeligheder.
Udover Skiftesporet har vi et bofællesskab hvor der bor 6 unge mellem 18 og 35 år.
Til Skiftesporet hører desuden et behandlingstilbud til unge i eget hjem DøgnXpressen.
Din primære arbejdsfunktion bliver i Skiftesporets dagbehandling/pakkeri, der kan forekomme arbejdsopgaver i vores bofællesskab. Vi har fokus på en helhedsorienteret behandling af de unge i både Skiftesporet, DøgnXpressen og bofællesskabet, derfor vil du komme til at samarbejde med alle medarbejdere i de forskellige tiltag. Du skal desuden være opmærksom på at der laves forskellige tilbud til de unge, på tværs af dag og døgnbehandling, og det kræver fleksibilitet i forhold til dine arbejdstider.
Der er i alt 17 medarbejdere i hele organisationen med fælles ledelse.
 
Målsætning
Målsætningen for Skiftesporets støttende og behandlende indsats er, at skabe forudsætninger for, at de unge bliver i stand til at genoptage, opretholde eller fortsætte deres sociale, fysiske og psykiske udvikling, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder får større personlige og sociale kompetencer, så de kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Samtidigt er målet at de unge på sigt, kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende, og at dette er medvirkende til, at de unge opnår eller opretholder deres tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

Arbejdsopgaver
Arbejdet er fortrinsvis placeret på Skiftesporet i dag tid. Arbejdet tager udgangspunkt i de unges hverdag på Skiftesporet, hvilket vil sige deres arbejdsplads. Skiftesporet har forskellige arbejdsrelaterede opgaver for forskellige virksomheder i Thisted kommune, og hverdagen på Skiftesporet er tilrettelagt som en normal arbejdsdag i beskyttede rammer og omgivelser.
Du skal derfor brænde for at motiverer de unge til at arbejde med deres personlige udvikling i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet.

Det pædagogiske arbejde med de unge gives som støtte i hverdagen i forbindelse med konkret opståede situationer. Her kan tænkes rådgivning, vejledning i forhold til arbejdsdagens opgaver, støtte til konstruktiv konfliktløsning, organisering og strukturering af den unges dagsrytme i forhold til arbejdsdagen, samt støtte i forhold til eksistentielle vanskeligheder i almindelighed.

Det falder inden for ansvarsområdet at medvirke til at udarbejde pædagogiske planer, opfølgning og evaluering af disse i samarbejde med institutionens socialrådgiver eller pædagogiske konsulent. Det forventes desuden at der deltages i fælles sociale aktiviteter med de unge, som planlægges på tværs af Skiftesporet og DøgnXpressen
Medarbejderen er forpligtiget til at modtage fast supervision, evt. berammede kurser eller efteruddannelse.
 
Behandlingsindhold og Behandlingsmetoder i Skiftesporet
Skiftesporet arbejder ud fra et anerkende og positivt menneskesyn, hvor det enkelte menneske må ses of forstås i sin helhed og på baggrund af sin livshistorie, hvilket vil sige at vi arbejder Recovery og Rehabiliterende med borgerens egen proces.
For at skabe tryghed og overskuelighed i hverdagen for borgeren, er struktur, rammer forudsigelighed og genkendelighed nøglebegreber i dagligdagen.

Den overordnede behandlingsmetode er KRAP; Kognitiv Ressourcefokuserende og Anerkendende Pædagogik.
Der arbejdes med DAT – Dialektisk Adfærdsterapi, træningsdelen.

Har du ikke en KRAP uddannelse skal du være indstillet på at indgå i et efteruddannelsesprogram efteråret 2021.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Tiltrædelsesdato: 1.august 2021 eller snarest derefter.

Ugentlig arbejdstid: 37 timer pr. uge.

Yderligere oplysninger
Der kan rettes telefonisk henvendelse vedr. stillingen mandag til og med fredag mellem kl. 11.00 og 11.30 til Leder Carina J. Moos 23 38 77 00 eller Souschef Jan Ø Vinther 23 38 77 09.

Vi skal have din ansøgning – med kopi af relevant dokumentation og eksamensbevis – senest den 22. juni 2021 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. juni 2021.

Ansøgningsfrist: 22. juni 2021

Klik her for at søge