CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Sygeplejerske til Solgården i Hundborg

Sidste svarfrist: 24.06.2021
Solgården søger en sygeplejerske til en fast stilling med dagvagter i hverdage fra 1. august 2021. Hvis du ønsker at være en del af en arbejdsplads med høj faglighed og et godt arbejdsmiljø, så se her.

Solgården er et somatisk plejecenter med 32 lejligheder. Her er kollegaer med flere forskellige baggrunde. Solgården er en del af Plejecenter Midt. Plejecenter Midt har fælles områdeledelse af de tre plejecentre: Kastaniegården i Snedsted, Kløvermarken i Koldby og Solgården i Hundborg. I Plejecenter Midt skaber vi rammerne for det gode hverdagsliv ud fra værdierne: Anerkendelse, Troværdighed, Åbenhed, Loyalitet og Tillid.

I Plejecentre Midt har vi fokus på at give det bedst mulige tilbud til vores beboere gennem fokus på både en tværfaglig synergi og udvikling af de monofaglige områder. I Plejecentre Midt arbejder vi med en mentaliserende tilgang til beboerne, pårørende, samarbejdspartnere og hinanden. Der arbejdes målrettet med I Sikre Hænder og med Rehabilitering.
 
Sygeplejersker i Thisted kommune har følgende kompetencer
 • Identificerer selvstændigt sygeplejebehov, opstiller målsætninger, udfører, evaluerer og justerer sygepleje for udvalgte patientgrupper.
 • Samarbejder med patienter, pårørende og andre fagpersoner i planlægning, koordinering, delegering, udfø­relse og evaluering af sygepleje.
 • Behersker sygeplejehandlinger i forhold til centrale kliniske patientsituationer, som f.eks. patienter med smerter, patienter med ændret perception, patienter med ernærings- og væskeproblemer eller patienter, der er lidende og døende.
 • Udøver selvstændigt sygepleje til patienter med forskellige livsopfattelser samt kulturelle, sociale og familie­mæssige forhold.
 • Understøtter patienter i mestring af deres livssituation og varetager sundhedspædagogiske opgaver.
 • Kommunikerer med patienter med respekt for forskellige værdier, kulturer samt intellektuelle og følelses­mæssige forudsætninger.
 • Identificerer mulige dilemmaer og magtrelationer i pleje- og behandlingssituationer samt i strukturelle forhold i sundhedssektoren. Handler ud fra gældende etiske retningslinjer, regler om patientsikkerhed og miljømæssige risikofaktorer.
 • Medvirker ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer knyttet hertil.
 • Medvirker til at sikre kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb, herunder samarbejde med andre faggrupper og på tværs af sektorer og institutioner.
 • Udfører kvalitets- og udviklingsarbejde inden for sygepleje og kan følge, anvende og deltage i forskningsar­bejde i sundhedssektoren med inddragelse af relevant teknologi.
 • Varetager ledende og koordinerende opgaver med henblik på at skabe kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb.
 • Overholder etiske retningslinjer relateret til sygeplejerskens virksomhedsområde.
 • Kan opsøge, sortere, tilegne sig og vurdere viden med relevans for professionsområdet, herunder opsøge ny national og international forskningsbaseret viden.
 • Har indsigt i egen læreproces og behersker læse- og studieteknikker som forudsætning for fortløbende fag­lig ajourføring og udvikling.
 • Behersker grundlæggende akademiske metoder, der er en forudsætning for kompetencegivende videreud­dannelse på master- og kandidatniveau.
Solgården tilbyder
 • Introduktionsperiode.
 • Faglig sparring med kollegaer og teamleder.
 • Monofaglig sparring med de 6 andre sygeplejersker på tværs af Plejecentre Midt.
 • Tværfagligt samarbejde med Solgårdens mange forskellige faggrupper.
 • Faglig udvikling i henhold til strategien på sundheds- og ældreområdet.
 • Medindflydelse gennem med-systemet.
Ansættelsesforhold
 • Stillingen er med start 1. august 2021, 32 timer pr. uge.
 • Løn efter overenskomst.
Ansøgning
Send en motiveret ansøgning, cv og eksamenspapirer via linket.
Ansøgningsfrist den 24. juni 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. juni 2021.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Solgårdens teamleder Anne Grethe Kilsgaard på telefon 20 36 53 21, eller områdeleder Theresa Wollenberg på telefon 23 88 62 44.

Ansøgningsfrist: 24. juni 2021

Klik her for at søge