CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Pædagogisk personale til Boenheden Højtoftevej 50

Sidste svarfrist: 25.06.2021
Vil du være en del af vores team, som med høj faglighed, stort engagement og tålmodighed hver dag arbejder for at sikre at de mest sårbare borgere har et selvstændigt og meningsfuldt liv med høj livskvalitet?

Vi forestiller os, at du er uddannet pædagog, pædagogisk assistent eller har en anden relevant pædagogisk uddannelse og kan arbejde tværfagligt med andre faggrupper.
 
Vi tilbyder
 • mange stjernestunder med vores skønne, unikke beboere
 • en arbejdsplads, hvor vi prioriterer faglighed højt
 • et arbejde med stort ansvar og indflydelse
 • gode og engagerede kolleger
 • et travlt og spændende arbejdsliv
 • supervision
 • en organisation i udvikling - vi står blandt andet over for at skulle arbejde rehabiliterende og med recovery-tilgange på hele socialområdet.
 
Om jobbet
Dit arbejde vil bestå i at støtte beboernes i deres udvikling og sikre dem en gode hverdag, hvor de oplever anerkendelse, selvstændighed, livskvalitet og tryghed. I begge stillinger indgår kontaktpædagogfunktioner.
 
Vi forventer, at du
 • har relevant erfaring (og gerne efteruddannelse) med udviklingshæmning og/eller autisme
 • er en synlig og tydelig medarbejder, der ønsker at medvirke til et godt og fagligt udviklende arbejdsmiljø
 • arbejder systematisk og kan planlægge, udføre og evaluere det pædagogiske arbejde sammen med kollegaer
 • gerne har erfaring med at arbejde ud fra delmål og dokumentere systematisk, ellers vil der finde oplæring sted. Vi arbejder i Cura
 • reflekterer over egen og kollegers praksis og er indstillet på at modtage og give konstruktiv feedback med henblik på at udvikle praksis
 • kan håndtere balancen mellem borgerens selvbestemmelsesret og egne faglige ambitioner
 • besidder en indre ro og bevarer overblikket i stressede situationer
 • er fleksibel, mødestabil og kan anvende humor som støtte i svære arbejdsdage
 • er indstillet på det gode samarbejde med borgernes pårørende og nære netværk - og ser dem som en vigtig ressource i borgerens liv
 • har gjort op med fordele og ulemper ved aften-/weekendarbejde
 • har almindeligt kørekort og er villig til at køre minibus
 • har stærke skriftlige kompetencer og gode IT-færdigheder.
I ansøgningen vil vi bede dig beskrive hvordan du fagligt kan bidrage til arbejdet med borgere, der - udover kognitive vanskeligheder - også har fysiske og kommunikative udfordringer.
 
Om os
Vi er en mindre institution med 12 beboere i alderen 19-60 år, som alle har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vores pædagogiske tilgang er KRAP, som handler om at se den enkelte borger, deres ressourcer og udviklingspotentialer og være anerkendende i al omgang. Vi mener at alle har krav på at blive set, hørt og forstået, og vi vægter beboernes selvbestemmelse højt. Huset består af to afdelinger, Solsiden og Gårdsiden, men skal ses som en helhed, hvor vi hjælper hinanden på tværs af huset. De ledige stillinger er på Gårdsiden.
 
Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principper for Ny Løn.
Ved en eventuel ansættelse skal straffeattest fremvises.
Den ugentlige arbejdstid aftales individuelt og ligger fortrinsvis om aftenen samt hver anden weekend.
Tiltrædelse den 1. september 2021 eller efter aftale.
 
Vil du vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos Leder Birthe Faaborg på mobil 27 83 10 22.
 
Ansøgningsfrist
Er fredag den 25. juni 2021 kl. 9.00.

Samtaler forventes afholdt fredag den 2. juli 2021.

Ansøgningsfrist: 25. juni 2021

Klik her for at søge