CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Psykologer til PPR

Sidste svarfrist: 06.08.2021
I PPR i Thisted søger vi lige nu to barselsvikarer. Derudover, søger vi en psykolog til en tidsbegrænset stilling, der løber frem til ultimo december 2022.

Alle er fuldtidsstillinger og med tiltrædelse senest 1. oktober 2021.

Tror du også på at børn og unge udvikler sig og lærer gennem fællesskaber? Er du en ildsjæl i arbejdet med at gøre det bedste for alle børn og unge og kan du skabe motivation og engagement hos dem, som du skal løse opgaven sammen med? Så er det måske dig, vi søger!

Thisted PPR er en organisation i udvikling. Vi er et hold engagerede medarbejdere fordelt på følgende fagligheder: psykologer, logopæder, tosprogskonsulent, pædagogiske konsulenter, ergoterapeut, fysioterapeuter, administrative medarbejdere, en projektleder og leder af PPR.

Den primære opgave hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er at sikre optimale udviklingsbetingelser for børn og unge mellem nul og 18 år - i samarbejde med forældre, nære omsorgspersoner og nære professionelle. Arbejdet forbundet med denne opgave sker med fokus på inkluderende og anerkendende tilgange og tidlige, tværfaglige og helhedsorienterede indsatser. Vi har fokus på at styrke de voksne og systemerne rundt om barnet/den unge.

Udgangspunktet for den overvejende del af arbejdet i PPR er lovgivningen vedrørende specialpædagogisk bistand i folkeskolen og specialpædagogisk bistand for børn, der endnu ikke er påbegyndt skole.
Generelle ansvarsområder for PPR-psykologen i Thisted Kommune
Arbejdsopgaverne er distriktsopdelte med et tværfagligt team af de forskellige fagpersoner i PPR.
Udover at deltage i det tværfaglige samarbejde i forskellige fora bliver dine opgaver
  • pædagogiske-psykologiske vurderinger af børn og unge
  • gruppeindsatser i dagtilbud og skoler
  • korte samtaleforløb med børn og unge
  • supervision, rådgivning og vejledning
  • temapakker som kompetenceudvikling til dagtilbud og skoler.

Du tilbydes et udviklende monofagligt samt tværfagligt fællesskab på en dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads i høj trivsel med engagerede kolleger.

Det vægtes, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet, er fagligt ambitiøs, udviklingsorienteret og indstillet på løbende at tilegne dig ny viden inden for faget i form af kurser/efteruddannelse.
Praktiske informationer
Har du lyst til at være en del af en afdeling i rivende udvikling med et højt fagligt niveau og konstant fokus på at yde den bedst tænkelige indsats i forhold til børn og unges trivsel og læring, og kan du relatere til ovenstående beskrivelse, opfordrer vi dig til at søge stillingen. Der henvises i øvrigt til vores hjemmeside, herunder vores politik for børn og familiers velfærd.
Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Stillingen er på 37 timer om ugen.
Vil du vide mere?
For yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til leder af PPR Trine Ritter på mail tr@thisted.dk eller telefon 99 17 20 61.

Ansøgninger forudsætter at ansøger har en cand.pæd.psyk-/cand.psyk.-uddannelse. Alle ansøgere må påregne at blive anmodet om samtykke til indhentelse af børneattest.
Ansøgningsfrist
6. august 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33.

Ansøgningsfrist: 6. august 2021

Klik her for at søge