CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Fysioterapeut til Træning og Rehabilitering

Sidste svarfrist: 13.08.2021
Fysioterapi i et rehabiliterende miljø og med en tværfaglig kontekst. Borgere med mange forskellige funktionsevneproblematikker og behov. Høj kompleksitet men høj faglighed til at løse det - lyder det som noget, du har lyst til at arbejde med, så er det dig, vi mangler!

Med reference til souschefen i Træning og Rehabilitering søger vi en fysioterapeut til vores Døgn- og Hjerneskadeteam. Der er tale om en fast stilling på 35 timer. Tiltrædelse 1. oktober 2021 eller efter aftale.
 
Træning og Rehabilitering arbejder efter 3 strategier:
Helhedsorientering
Faglighed
Effektivitet
Beskrivelse af stillingen
Stillingen er i vores døgnafsnit, som består af 15 døgnpladser, der er beliggende på Simons Bakke 37 i Thisted. Her er et team af 8 terapeuter, der træner borgere, som efter sygehusindlæggelse har behov for intensiv træning for at kunne komme hjem igen. Eller det er borgere, som behøver et træningsmæssigt løft, for at kunne forblive hjemme, og derfor opholder sig på en genoptræningsplads for en periode. Terapeuterne tager også på hjemmebesøg/hjemmetræning, hvorfor det er en fordel med bil til rådighed.

Der er daglig og tæt kontakt til de øvrige terapeuter, træningspersonalet samt sygeplejerskerne i afdelingen.  Vi har desuden et tæt samarbejde med hjemmeplejen og Visitationen og Hjælpemiddeldepot ifm. udskrivelse fra døgnpladserne.

I samtlige træningsforløb laves der terapeutfaglig udredning, mål og handleplan med borgeren. Pårørende bliver i høj grad inddraget, og derfor er det vigtigt, at du kan fungere som kontaktperson, mødeleder og tovholder. Du skal være god til at arbejde tværfagligt og tage initiativ i samarbejdet. Du skal have gode formidlingsevner både skriftligt og verbalt, og samtidig skal du have en bred vifte af faglige kompetencer. Vi søger fortrinsvis en fysioterapeut med neurologisk erfaring og gerne neurologisk uddannelse/kurser.
Fakta om Træning og Rehabilitering
Træning og Rehabilitering har adresse på Simons Bakke 37 i Thisted. I afdelingen er for nuværende ansat 33 trænende terapeuter, 1 hjerneskadekoordinator, 1 udviklingsterapeut, 1 brobygger + 1 souschef og 1 ledende terapeut. Dertil kommer sekretær og servicepersonale. De trænende terapeuter er organiseret i Ambulant- og Arbejdsmarkedsteam, Hverdagsrehabiliteringsteam, Kronikerteam og Døgn – og Hjerneskadeteam. I hvert team er der en fagkoordinator, som er tovholder for den faglige kvalitet.

Vi yder træning efter Servicelovens § 85, § 86 stk. 1 og 2, § 83 a, og Sundhedslovens § 140, § 140a, § 119 og træning efter Loven om aktiv beskæftigelse (LAB).

Som hovedregel ligger arbejdstiden på alle hverdage inden for tidsrummet 8.00 – 16.30. Vi er selvtilrettelæggende.

Vi arbejder i journalsystemet CURA og anvender FSIII som metode.
Jobkrav:
Autoriseret fysioterapeut
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL, Danske Fysioterapeuter
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger og/eller rekvirere en funktionsbeskrivelse ved henvendelse til leder Tina B. Thomsen eller souschef Randi Mølbach Holme på henholdsvis telefon 99 17 19 95 eller 99 17 19 86.
Se desuden Thisted Kommunes hjemmeside for yderligere oplysninger om afdelingen.
Ansøgningsfrist den 13. august 2021
Samtaler forventes afholdt den 18. august 2021 og den 19. august 2021.

Ansøgningsfrist: 13. august 2021

Klik her for at søge