CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Social- og sundhedsassistentelever - hold December

Sidste svarfrist: 25.08.2021
Som Social- og sundhedsassistent får du giver mulighed for at gør en forskel for andre, i et aktivt samspil med borgeren og aktører i hele sundhedsvæsenet.

Du kan bevare overblikket og ser de sammenhængende forløb for borgeren i et tæt tværfagligt samspil.

På uddannelsen lærer du:
 • professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Vi tilbyder:
 • en erhvervsuddannelse med løn, som indeholder både praktik og teori
 • en skoleuddannelse, som foregår på Social- og Sundhedsskolen- STV i Thisted
 • en praktikuddannelse som har 3 praktikker med flere praktikforløb:
  • 1. praktikforløb: 40 uger ”Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen” – praktik på plejecenter og hjemmeplejen i Thisted Kommune.
  • 2. praktikforløb: 18 uger ”Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen” - praktikforløb i psykiatriske tilbud i Region Nord eller i Thisted Kommune.
  • 3. praktikforløb: 40 uger ”Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen” - 12 uger på somatisk hospitalsafdeling og 28 uger i Thisted Kommunes plejecentre og hjemmepleje.
 • at du under praktikuddannelsen bliver tildelt en praktikpladser og der bliver du fulgt af en vejleder, du får hurtigt ansvar og bliver en del af teamet
 • en erhvervsuddannelse som varer 2 år og 10 måneder.

Vi forventer, at du er:
 • personligt engageret og motiveret i hele din uddannelse
 • medansvarlig for din uddannelse, både i teori og praktik.

Før du søger, skal du vide følgende:
Adgangskrav:
 • bestået en af følgende uddannelser:
  •  GF 2 ved uddannelsesstart
  •  social-og sundhedshjælper
 • bestået modul 1-4 fra sygeplejestudiet
 • dansk og matematik på 9 kl. niveau
 • bestået dansk på D niveau
 • bestået naturfag på E niveau
 • kursus i elementær brandbekæmpelse
 • kursus i grundlæggende førstehjælp.
Du SKAL vedlægge dokumentation for ovenstående, når du søger stillingen.


Er du over 25 år:
 • vil skoledelen afkortes med op til 5 uger
 • Social-og sundhedsskolen STV foretager yderlige RKV vurdering for eventuel godskrivning for skoleundervisning og for eventuel afkortning af praktik.
 • I Erhvervsuddannelsen for voksne (EUV) afkortes praktik og godskrivning for skoleundervisningen ud fra følgende:
  • EUV 1: 2 års relevant erhvervserfaring
  • EUV 2: < 2 års erhvervserfaring eller en afsluttet uddannelse
  • EUV 3: ingen erhvervserfaring
 • link til skemaet findes på www.thisted.dk  og på www.sosu-stv.dk
 • og har et års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år kan du søge voksenelevløn
 • regler og ansøgningsskema for Voksenelevløn findes på hjemmesiden for www.thisted.dk  og på www.sosu-stv.dk
 
Vil du vide mere?
 
Din ansøgninge består af flere dele:
Send motiveret ansøgning
Send CV med foto
Send relevant dokumentation – eksempelvis ansøgning om voksenelevløn - uploades som pdf fil 

Find Voksenelev-ansøgningsskemaet her.
 
Yderligere information
Kontakt uddannelseskoordinator Nina Jexen, njp@thisted.dk, telefon 20 51 56 27.

Ansøgningsfrist den 25. august 2021.

Samtaler forventes afholdt den 20. og 21. september 2021.

Ansøgningsfrist: 25. august 2021

Klik her for at søge