CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Leder til Thys nye fyrtårn for idræt, events og sundhed midt i Cold Hawaii

Sidste svarfrist: 22.08.2021
Vil du være med til at sætte retningen for et nyt projekt, der skal nytænke, hvordan idræts-, fritidslivet og den kommunale sundhedsindsats arbejder sammen i fremtiden? Og vil du gøre det i nyrenoverede og nybyggede rammer, hvor der er plads til at udvikle nye idéer?
Så er det dig, vi søger som centerleder for Thy Hallen.
 
Rammen for jobbet
Thisted Kommune søger en centerleder for Thy Hallen, der har fokus på udvikling, samarbejde, øget aktivitet og synlighed.
Thy Hallen er lige nu ved at gennemgå en stor og spændende transformation. Det betyder, at der fra 2022 til 2024 bliver tilføjet et springcenter, en ny idrætshal og et nyt motionscenter. Derudover får ankomst-, administrations-, caféområder og omklædning en revitalisering, så Thy Hallen fremstår som en samlet og moderne enhed for gæster og borgere. Udearealerne vil også få en stor opgradering, der skal skabe mere aktivitet.
Sidst men absolut ikke mindst vil der blive etableret et helt nyt Center for Sundhed, der bliver en del af den samlede bygningsmasse ved Thy Hallen. Det vil blive basen for størstedelen af de kommunale sundhedstilbud, og visionen er at udnytte faciliteterne på tværs af brugere og bygninger optimalt, samtidig med at der skabes en tydelig sammenhæng fra sundhedstilbud til idræts- og fritidstilbud.
Thy Hallen har i alt 50 medarbejdere, der omregnet svarer til godt 10 årsværk. Derudover er der cirka 20 frivillige, som hjælper ad hoc. I forbindelse med sundhedstilbuddene vil der være ca. 50 medarbejdere fra andre afdelinger, som har deres gang i Thy Hallen.
Hallerne besøges hvert år af mere end cirka 250.000 gæster, og omsætningen er på ca. 13 mio. kr. årligt.
Thy Hallen arbejder tæt sammen med foreningerne, hvor gymnastik, håndbold, svømning, skydning og senioridræt udgør hovedsportsgrenene. Hallerne benyttes også af Mors Thy Håndbold og af skolerne i området. Hallerne er desuden Thys foretrukne lokation, når der skal afholdes arrangementer, stævner, messer, events, kurser mm.

Jobbet
Vi søger en udadvendt og aktivitetsorienteret leder til Thy Hallen i Thisted.

Dit fokus er på ledelse og udvikling. Herudover er nøgleopgaverne, at:
  • videreudvikle et positivt idrætsmiljø
  • være kommunikerende internt og eksternt
  • styrke forholdet til alle interessenter, herunder foreninger og skoler
  • sikre et stærkt tværgående samarbejde med fokus på synergier med Center for Sundhed
  • løbende optimere driften, herunder økonomistyring og rapportering
  • være igangsætter og tovholder på udviklingsprojekter
  • lede hallernes mangeartede opgaver
  • lede en gruppe af engagerede medarbejdere
 
Din profil
Du har gerne en baggrund fra en lignende stilling eller anden serviceorienteret virksomhed med fokus på projekt/eventledelse, tværgående samarbejde og løbende udvikling. Du har dokumenteret ledelseserfaring, arbejder strategisk med partnerskaber og er god til personaleledelse. IT- og skriftlige kompetencer er en selvfølge.
Du er samarbejdsorienteret, udadvendt og serviceorienteret, men du er også i stand til konstruktivt at sætte grænser med henblik på at skabe en sund drift. Du er initiativrig og sørger samtidig for at få afsluttet projekter, selvom der er tale om ”skæve tidspunkter”.
 
Du tilbydes
Et spændende og varieret job, hvor du kan gøre en forskel for mange mennesker i et spændende område af Danmark. Thy har gennemgået en stor udvikling og er blevet kendt i hele Danmark for Cold Hawaii, Cold Hawaii Inland og Nationalpark Thy. Der er en skabertrang og stolthed i området, som også er kendetegnende ved det ambitiøse projekt ved Thy Hallen, som du vil komme til at være en vigtig del af.
Som centerleder får du reference til lederen af Fritid i Thisted Kommune.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for ny løn. Stillingen ønskes besat fra 1. november 2021.

For yderligere oplysninger
Din henvendelse behandles naturligvis fortroligt, og personlige oplysninger videregives kun efter aftale med dig. Du er velkommen til at kontakte Kristian Pilgaard, leder af Fritid på 24 40 45 81 eller Per Overgaard, chef for Undervisning og Fritid på 29 37 41 34.

Ansøgningsfrist den 22. august
Udover ansøgning, CV og anbefalinger bedes du i din ansøgning angive minimum to referencer.

Første samtale i uge 35 og anden samtale i uge 37.
Der vil blive lavet en kompetenceprofil mellem de to samtaler

Ansøgningsfrist: 22. august 2021

Klik her for at søge