CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Psykolog til Børne- og Familierådgivningen

Sidste svarfrist: 19.08.2021
Har du en uddannelse som psykolog?
Har du erfaring indenfor børneområdet?

Vi tilbyder dig et hold engagerede kollegaer, der er organiseret i teams. Her er plads til faglig og personlig udvikling, herunder teamsupervision og du vil opleve ledelsesmæssig støtte. Arbejdsmiljøet er dynamisk, og inddrager forandring og udvikling, vi giver plads til forskellighed og der er plads til humor og et godt kollegialt fællesskab. Du vil blive ansat med en flextids aftale – alt i alt et spændende, alsidigt og udfordrende arbejde.

Sektion for Myndighed og Familieindsatser har en ledig psykologstilling på 37 timer og til ansættelse pr. den 1. september 2021 eller hurtigst muligt.

Sektion for Myndighed og Familieindsatser er en integreret del af Børne- og Familierådgivningen, hvor kerneydelserne er, at yde støtte og behandling til øget trivsel for kommunes mest udsatte børn, unge og deres familier. Så brænder du for området børn, unge og deres familier med særlige behov for støtte – er det måske dig vi søger.

Børne- og Familierådgivningen er en udviklingsorienteret arbejdsplads, der vægter et godt arbejdsmiljø, kvalitet i arbejdet og udvikling i det faglige som tværfaglige arbejde. Vi har fokus på fremskudthed og et anerkendende mindset, hvor muligheder fremfor begrænsninger sættes i spil.

Stillingen er placeret i familieindsatsteamet, hvor vi varetager en bred vifte af opgaver, hvor du, sammen med resten af teamet, skal varetage forskellige behandlingsopgaver, samt have tværfagligt samarbejde og sparring med de øvrige ansatte i afdelingen og på tværs af afdelinger. I denne stilling skal du være med til at udvikle vores indsatser, så vi kommer et skridt ud af terapirummet mod borgeren og tænker flere fremskudte og tværfaglige løsninger ind i arbejdet.

Vi finder det vigtigt og afgørende, at den enkelte borger støttes ud fra ”hjælp til selvhjælp” princippet – troen på egen kunnen, at mestre eget liv.
 
Du har følgende kvalifikationer:
 • Du er uddannet psykolog og agerer som team-player
 • Du ser det psykologfaglige og det terapeutiske arbejde ind i en større kontekst med flere fagligheder og et bredere perspektiv og ser helheden
 • Du har lyst til at arbejde med de udsatte og mest sårbare børn, unge og deres familier
 • Du ser en fordel i at arbejde med gruppeforløb, børn, unge og eller voksne
 • Du brænder for at arbejde med den tidlige indsats – og på den mere fremskudte facon – ud af kontoret, ud til familier, børn og unge.
 • Du kan se det udviklende i at komme ud i hjemmene – arbejde familie/helhedsorienteret, evt. parløb med en af de andre fra teamet
 • Du evner at supervisere både andre faggrupper, samarbejdspartnere, og plejefamilier
 • Du evner at behandle med fokus på hjælp til selvhjælp
 • Du kan afgrænse og formår at etablere en tydelig fokuseret behandling og er loyal mod den konkrete givne opgave
 • Du kan og vil udvikle, og ser muligheder frem for begrænsninger.

Vi tilbyder dig:
 • En afdeling med kompetente og uddannede medarbejdere som brænder for deres arbejde og for at udvikle afdelingen og støtten til udsatte børn, unge og deres familier
 • En organisation der vægter ensartet serviceniveau overfor borgerne, hvor opgaverne er placeret på organisationen og ikke på den enkelte medarbejder
 • En nysgerrig, udviklende og dynamisk arbejdsplads med fokus på faglighed og kvalitet i arbejdet.
 • Et spændende, alsidigt og udfordrende arbejde
 • En arbejdsplads der giver plads til forskellighed, humor og et godt kollegialt fællesskab
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling gennem arbejdet med afdelingens kerneopgave og kerneydelser
 • Ledelsesmæssig tilgængelighed og nærvær, ledelse tæt på herunder 1x1 sparring på opgaver
 • Teamsupervision på opgaver og udvikling af den faglige kvalitet i teamet
 • Vi ser fordelen i at løfte opgaver i fællesskab med andre faggrupper, og vores mindset er at spille hinanden gode.
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid - 37 timer ugentlig.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 19. august 2021 kl. 12.00 – samtaler ultimo august.

Dit stillested og administrative arbejdsplads bliver primært Thisted Rådhus, Asylgade 30, 7700 Thisted. Herudover vil arbejdet også foregå i borgerens nærmiljø.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst samt principperne om ny løn.
Ved eventuel ansættelse skal der underskrives samtykkeerklæring til indhentelse af børneattest.

Yderligere oplysninger kan fås hos
 • Uge 30, 31, 32 og 33 Fag Ansvarlig Rebecca Finberg Rasch tlf.: 24 48 98 72 og mail: rfr@thisted.dk
 • Uge 27, 28, 29 og 33 Sektionsleder Maria Hove tlf.: 25 68 87 70 og mail: ma@thisted.dk


Ansøgningsfrist: 19. august 2021

Klik her for at søge