CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Fysioterapeut/ergoterapeut til Træning og Rehabilitering

Sidste svarfrist: 16.08.2021
Fysioterapeut/ergoterapeut til kronikerområdet søges. Har du lyst til at arbejde med den patientrettede forebyggelse, hvor borgere med kroniske diagnoser tilbydes rehabilitering for bedre at kunne mestre eget liv og undgå forværring i funktionsevnetilstanden, så skal du til tasterne, for så er det dig, vi mangler.

Med reference til souschefen i Træning og Rehabilitering søger vi en fysioterapeut/ergoterapeut til vores Kronikerteam. Der er tale om en fast stilling på 30 timer. Tiltrædelse 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Træning og Rehabilitering arbejder efter 3 strategier:
  • Helhedsorientering
  • Faglighed
  • Effektivitet

Beskrivelse af stillingen:
Stillingen er i vores kronikerteam, som har fast arbejdssted i Thy Hallen på Lerpytter 50 i Thisted.
Der er tale om fysioterapi/ergoterapi i et rehabiliterende miljø med forskellige kroniker diagnoser (KOL, diabetes, kræft, hjerte-kar og osteoporose). Borgere har mange forskellige funktionsevneproblematikker og behov, men trænes hovedsalig på hold. Dog kan der være individuelle forløb og også forløb i borgers eget hjem, som er til de alle svageste borgere, der ikke kan komme ind til central træning.
I samtlige træningsforløb afholdes der afklarende samtaler med borgeren og evt. dennes pårørende, og hvor der efter samtalen udarbejdes mål og handleplan med borgeren. I alle forløb arbejdes med efterværn, så borgerne så vidt muligt fortsætter med en aktivitet efter endt forløb hos os. Vi har en brobygger ansat i afdelingen, som skal være med til at sikre det gode samarbejde med foreningslivet og netop være med til at hjælpe de svageste borgere ud i et tilbud.

Vi lægger vægt på, at du besidder følgende:
  • Gode formidlingsevner – både verbalt og skriftlig
  • Motiverende og faciliterende evner
  • Fleksibilitet ift. at hjælpe på tværs af teams og funktioner
  • Gode samarbejdsevner
  • Gerne kendskab til kroniker området
 
Fakta om Træning og Rehabilitering:
Træning og Rehabilitering har adresse på Simons Bakke 37 i Thisted. I afdelingen er for nuværende ansat 33 trænende terapeuter, 1 hjerneskadekoordinator, 1 udviklingsterapeut, 1 brobygger + 1 souschef og 1 ledende terapeut. Dertil kommer sekretær og servicepersonale. De trænende terapeuter er organiseret i Ambulant- og Arbejdsmarkedsteam, Hverdagsrehabiliteringsteam, Kronikerteam og Døgn – og Hjerneskadeteam. I hvert team er der en fagkoordinator, som er tovholder for den faglige kvalitet.

Vi yder træning efter Servicelovens § 85, § 86 stk. 1 og 2, § 83 a, og Sundhedslovens § 140, § 140a, § 119 og træning efter Loven om aktiv beskæftigelse (LAB).

Som hovedregel ligger arbejdstiden på alle hverdage inden for tidsrummet 8 – 16.30. Vi er selvtilrettelæggende.

Jobkrav:
Autoriseret fysioterapeut eller ergoterapeut
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL, Danske Fysioterapeuter eller Ergoterapeutforeningen
 
Yderligere oplysninger:
Du kan få yderligere oplysninger og/eller rekvirere en funktionsbeskrivelse ved henvendelse til leder Tina B. Thomsen eller souschef Randi Mølbach Holme på henholdsvis tlf.: 99 17 19 95 eller 99 17 19 86, Se desuden Thisted Kommunes hjemmeside for yderligere oplysninger om afdelingen.

Ansøgningsfrist 16. august 2021
Samtaler forventes afholdt d. 23. august 2021

Ansøgningsfrist: 16. august 2021

Klik her for at søge