CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Pædagogisk konsulent til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sidste svarfrist: 13.08.2021
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Thisted søger en pædagogisk konsulent til en fast stilling 33 timer pr. uge med tiltrædelse 1. oktober 2021.

Hvis du også tror på, at børn og unge udvikler sig og lærer gennem fællesskaber – og er du en ildsjæl i arbejdet med at gøre det bedste for alle børn og unge, kan du skabe motivation og engagement hos dem, som du skal løse opgaven sammen med, så er det måske dig vi søger!

Thisted Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er en organisation i udvikling. Vi er 25 engagerede medarbejdere fordelt på forskellige fagligheder, og derfor kan vi tilbyde en dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads i høj trivsel med engagerede kolleger.

Den primære opgave hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er at sikre optimale udviklingsbetingelser for børn og unge mellem 0-18 år. Arbejdet forbundet med denne opgave sker med fokus på inkluderende og anerkendende tilgange og tidlige, tværfaglige og helhedsorienterede indsatser. Vi har fokus på udvikling af læringsmiljøer og på at styrke de voksne og systemerne rundt om barnet/den unge.
 
Dine opgaver
Arbejdsopgaverne er distriktsopdelte med et tværfagligt team af de forskellige fagpersoner i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
Udover at deltage i det tværfaglige samarbejde i forskellige fora vil følgende PPR-funktioner indgå i arbejdsopgaverne:
  • Gruppeindsatser i dagtilbud og skoler, familieklasser med mere
  • Supervision, rådgivning og vejledning af fagpersoner, forældre og nære omsorgspersoner
  • Temapakker som kompetenceudvikling til dagtilbud og skoler.
 
Din profil
  • Du har baggrund som pædagog eller lærer eventuelt uddannet Cand.Pæd. i Pædagogisk Psykologi eller diplom.
  • Viden og erfaring i arbejdet med særligt sårbare børn og unge.
  • Kan indgå i tværfagligt samarbejde internt som eksternt.
  • Kan formidle specialpædagogisk viden til såvel børn som forældre og professionelle samarbejdspartnere men også internt i egne og andre faggrupper.
  • Du er i stand til at arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet, er fagligt ambitiøs og udviklingsorienteret.
 
Praktiske informationer
Har du lyst til at være en del af en afdeling i rivende udvikling med et højt fagligt niveau og konstant fokus på at yde den bedst tænkelige indsats i forhold til børn og unges trivsel og læring, og kan du relatere til ovenstående beskrivelse, opfordrer vi dig til at søge stillingen.

Der henvises i øvrigt til vores hjemmeside www.thisted.dk, herunder Politik for børn og familiers velfærd.
 
For yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til
Leder af PPR Trine Ritter, tr@thisted.dk telefon 99 17 20 61 / 30 51 50 99

Alle ansøgere må påregne at blive anmodet om samtykke til indhentelse af børneattest.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist den 13. august 2021.

Ansættelsessamtaler forventes i uge 34

Thisted Kommune
PPR
Ringvej 34
7700 Thisted

Ansøgningsfrist: 13. august 2021

Klik her for at søge