CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Udviklingskonsulent til Beskæftigelsesafdelingen

Sidste svarfrist: 17.08.2021
I Beskæftigelsesafdelingen er kerneopgaven at bidrage til, at gøre borgere klar til job eller uddannelse og sørge for det gode match til de arbejdsopgaver, der er på virksomhederne.
 
Om afdelingen
Beskæftigelsesafdelingen arbejder med borgere, der af forskellige årsager (f.eks. ledighed og sygdom) modtager en forsørgelsesydelse. Afdelingen har ansvaret for udbetaling af ydelser, men det er ligeledes afdelingens opgave og ambition at få så mange af kommunens borgere som muligt i job eller uddannelse.

Udover den borgerrettede beskæftigelsesindsats er både virksomheds- og erhvervsindsatsen også forankret i Beskæftigelsesafdelingen. Det vil sige, at vi også bistår virksomheder og erhvervslivet generelt – f.eks. i forbindelse med rekruttering, fastholdelse/tiltrækning af arbejdskraft og turismeudvikling. Med andre ord har Beskæftigelsesafdelingen en bred portefølje af opgaver, som samlet set er med til at understøtte væksten i Thy.

Beskæftigelsesafdelingen er en velfungerende afdeling, hvor ambitionsniveauet er højt, og forskellige fagligheder samarbejder om de gode løsninger for effektivt at bringe ledige i job og uddannelse. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med fokus på medarbejderens trivsel via indflydelse, udvikling af kompetencer og en dialogbaseret samarbejdsform. Omgangstonen er uformel, og humor og engagement præger hverdagen. Vi har travlt, men ikke for travlt til at hjælpe hinanden med at sikre gode oplevelser for borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.

Som udviklingskonsulent bliver du en del af staben, som kommer til at udgøre 7 ud af ca. 135 ansatte, og du kommer til at arbejde tæt sammen med vores anden udviklingskonsulent samt den øvrige stab og ledergruppen. Der er tale om en ny stilling, og du refererer direkte til beskæftigelseschefen.
 
Dine opgaver bliver blandt andet, at
 • facilitere interne undervisnings- og kursusforløb, temadage med videre
 • gennemføre og deltage i udviklingsopgaver i forlængelse af ledelsens beslutninger
 • udarbejde og opdatere strategier, handleplaner og virksomhedsplaner
 • udarbejde sagsfremstillinger til politiske udvalg
 • være tovholder og ansvarlig for den gode implementering af både nuværende og fremtidige interne initiativer.
 
Vi tilbyder
 • en arbejdsplads, hvor fokus i høj grad er centreret omkring resultatstyring i løsningen af kerneopgaven, og hvor indsats vælges ud fra viden om, hvad der virker i praksis
 • en plads i en organisation med høje ambitioner, højt humør og højt til loftet
 • engagerede og faglig dygtige kolleger
 • et job inden for et område præget af højt tempo og mange udviklingstiltag
 • fagligt udfordrende arbejdsopgaver, hvor du både får sat dine personlige og faglige kompetencer i spil
 • mulighed for høj grad af indflydelse på eget arbejdsområde.
 
Vi forventer, at du
 • har eller hurtigt evner at få et godt kendskab til beskæftigelsesområdet på strategisk niveau og har erfaring med eller interesse for at arbejde i en politisk ledet organisation
 • har en analytisk og struktureret tilgang til opgaveløsninger, da flere opgaver kan være komplekse
 • har en relevant akademisk uddannelse, f.eks. inden for kommunikation
 • har stærke kompetencer inden for kommunikation både skriftligt og mundtligt, herunder erfaringer med undervisning eller facilitering
 • kan arbejde med korte frister med god ro og samtidigt levere en opgave af kvalitet
 • kan tage ansvar og har gå-på-mod, da opgaverne forudsætter selvstændighed
 • ser kommunen som en samlet organisation og kan bidrage til tværgående løsninger
 • trives både med opgaver med korte deadlines og med opgaver, der kræver styring og overblik i længerevarende processer
 • trives i en uforudsigelig hverdag med mange forskelligartede opgaver, store som små.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling. Lønindplacering sker efter gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.
 
Tiltrædelse
Den 1. oktober 2021 eller snarest derefter.
 
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte beskæftigelseschef Trine Engholm Christensen på 20 36 33 97 eller på tec@thisted.dk
 
Ansøgningsfrist
Den 17. august 2021 kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt den 23. august 2021.

Ansøgningsfrist: 17. august 2021

Klik her for at søge