CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere til Plejecentre Nord

Sidste svarfrist: 16.08.2021
Vil du være med til at skabe rammerne for et godt liv for beboerne? Så se her!

Trye, Fyrglimt og Solhjem er alle plejecentre i en god udvikling - vil du være med til at videreudvikle centrene? Kan du se dig selv være en del af et godt team? Så er det lige dig, vi søger.

Vi arbejder overordnet efter Thisted Kommunes værdigrundlag: Anerkendende, loyalitet, åbenhed, troværdighed, tillid.

Nøgleord for vores arbejde ved Plejecentre Nord er: Faglighed, Pædagogisk tilgang, Medansvar og Medindflydelse.

Vi vægter arbejdsmiljøet højt og ser trivsel på arbejdspladsen som en meget vigtig faktor i at skabe et miljø, hvor vi kan løse vores kerneopgaver til gavn for beboerne. Vi har arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsmænd alle tre steder.

Det ugentlige timetal er 30 timer pr. uge - eller efter aftale. Vagttyper drøfter vi ved ansættelsessamtalerne, og der er mulighed for forskellige kombinationer - lad os høre hvad du kunne ønske dig, så ser vi på hvad vi sammen kan finde frem til. Stillingerne indebærer vagter, hvor du arbejder hver anden weekend. Ansættelsestidspunkt er september 2021 eller efter aftale.
Lidt om os
Trye ligger i Frøstrup tæt på store klitarealer og havet. Her er plads til 20 beboere. Fyrglimt ligger i Hanstholm, tæt på havet. Her er plads til 27 beboere - samt et afsnit for aktive misbrugere med otte pladser. Solhjem ligger i Østerild tæt på Vejlerne og har plads til 20 beboere.

Vi er tværfagligt sammensat, idet vores uddannelser dækker over social- og sundhedsashjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ernæringsassistenter, servicemedarbejdere, sekretær og naturligvis elever. Vi er optagede af at benytte alle de kompetencer, vi har i medarbejderstaben - derfor vægtes det tværfaglige samarbejde højt hos os. Der er en tæt kontakt til den daglige ledelse, idet der er ansat teamledere på alle tre centre.

Vi har eget køkken, og der er et tæt samarbejde mellem plejepersonale og ernæringsassistenter for at sikre fokus på beboernes ernæringsbehov. Vi har gennemgået Thisted Kommunes Dysfagi-projekt.
Nogle af de fokusområder, vi arbejder med, er
 • I sikre Hænder
 • Tidlig Opsporing
 • Low Arousal, som er en metode til at forbedre arbejdet med mennesker med demenssymptomer og hjerneskader.

For os er det vigtigt, at det vi arbejder med skaber trivsel og tryghed både for dem, der bor her, arbejder her og for alle andre, der kommer i huset. Du vil opleve, at vi hele tiden prøver ting af sammen med beboerne, for at minimere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.
Vi leder efter dig, som
 • kan balancere mellem faglighed (det gode liv) og en travl hverdag
 • tager medansvar for dagens opgaver
 • vil samarbejde med dine kollegaer, også på tværs
 • ser sparring og refleksion som en naturlig del af jobbet
 • er stifinder i stedet for fejlfinder
 • brænder for at gøre en forskel i andres liv
 • er stabil, da vi ser det som en vigtig del i forhold til at skabe tryghed og trivsel.
Vi kan tilbyde en arbejdsplads med stort engagement i personalegruppen, hvor vi
 • er rummelige og passer på hinanden
 • har godt humør
 • løfter opgaverne sammen
 • altid har tid til faglig sparring
 • udvikler og prøver nye metoder - med udgangspunkt i beboernes behov
 • har et fantastisk team.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.
Vil du vide mere?
Har ovenstående vakt din interesse, og ønsker du at høre mere om stillingerne, er du er velkommen til at kontakte teamleder Edina Dzekic (Trye) på telefon 99 17 30 20, teamleder Helle Nesgaard (Solhjem) på telefon 99 17 45 45, teamleder Inga Justesen (Fyrglimt) på telefon 99 17 29 85 eller områdeleder Inger-Lise Petersen på mail ilp@thisted.dk eller telefon 23 24 88 96.
Ansøgningsfrist
16. august 2021 kl. 8.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt kort tid derefter.
Du kan ved ansøgning angive hvilket center, du er interesseret i at søge stilling hos.

Ansøgningsfrist: 16. august 2021

Klik her for at søge