CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Social- og sundhedshjælpere til Hjemmeplejen Nord

Sidste svarfrist: 28.08.2021
  
Vi søger fast personale og ufaglærte afløsere
Fast stilling: Dagvagt 30-37 timer pr. uge
Fast stilling: Aftenvagt 30-37 timer pr. uge

Tiltrædelsesdato: 1. august 2021 eller efter individuel aftale.

Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter borgeren i centrum og arbejder sammen om at… ”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor
 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaver
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord: åbenhed, anerkendende, tillid, loyalitet og troværdig
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • to dage aldrig er ens
 • miljøet er uhøjtideligt med plads til godt humør
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere.
 
Vi søger en social- og sundhedshjælper, som
 • kan lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen dage er ens
 • er stabil og fleksibel
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • arbejder ud fra den rehabiliterende tanke
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger
 • kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • er kreativ og har et stort personligt overskud
 • er opsøgende og engageret
 • er fagligt nysgerrig og brænder for faget
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • har gode kommunikative evner, og arbejder ud fra et anerkendende perspektiv, med borgeren i centrum.
 
Om organisationen
Som medarbejder i Hjemmeplejen Nord bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, som i alt rummer ca. 1000 medarbejdere.

Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere.

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever indenfor sundhedsfagene.

Vi anvender Cura omsorgsjournal som dokumentationsredskab.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til Leder Nina Odde på telefon 99 17 43 00.
 
Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning med kopi af relevant dokumentation (uddannelsesbevis, bevis for forflytningskursus, kopi af kørekort, med videre) senest den 28. august 2021.

Ansøgningsfrist: 28. august 2021

Klik her for at søge