CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Hjemmesygeplejerske til Hjemmeplejen Nord

Sidste svarfrist: 22.08.2021
Thisted kommunes hjemmepleje sætter borgeren i centrum og arbejder sammen om at…
”skabe rammerne for det gode hverdagsliv”

 
Om organisationen
Som medarbejder i Hjemmeplejen Nord bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling.
Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere. Hjemmeplejen Nord er fællesbetegnelsen på de tre team, som har mødested på Industrivej 5 i Thisted; Team Nordthy/Hannæs, Team Thisted Østby og Team Thisted Vestby.

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever indenfor sundhedsfagene.
De tre team i Hjemmeplejen Nord er opdelt i geografiske grupper som dækker borgerne i det pågældende område. Gruppen er desuden tilknyttet faste medarbejdere fra alle uddannelsesniveauer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere - med sygeplejersken som den faglige frontperson.
Sygeplejerskegrupperne i Hjemmeplejen Nord har fælles teamledelse på tværs af de geografiske områder.

Vi anvender Cura omsorgsjournal som dokumentationsredskab.
 
Vi søger en sygeplejerske, som
 • er stabil og fleksibel
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • kan supervisere plejepersonalet
 • kan lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen dage er ens
 • kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • er fagligt nysgerrig og brænder for sygeplejen
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • har gode kommunikative evner, og arbejder ud fra et anerkendende perspektiv, med borgeren i centrum    
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor
 • vi arbejder med borgeren i centrum med stort fokus på patientsikkerhed
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaver
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord: åbenhed, anerkendende, tillid, loyalitet og troværdig
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • to dage aldrig er ens
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.
Ugentligt timetal er 30-37 timer, kombi dag/aften med weekendarbejde: hver 4. weekend
 
Tiltrædelsesdato
1. oktober 2021 eller efter individuel aftale.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder for sygeplejerskerne Jette Maria Bjærge – telefon 99 17 42 99 / 29 65 14 85.
 
Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning m. kopi af relevant dokumentation senest den 22. august 2021.

Samtaler forventes afholdt den 25. august 2021.

 

Ansøgningsfrist: 22. august 2021

Klik her for at søge