CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Sygeplejerske til kombi stilling til Hjemmeplejen Nord

Sidste svarfrist: 22.08.2021
Hjemmeplejen nord søger sygeplejerske til en nyoprettet kombineret stilling mellem hjemmesygeplejen og den udekørende akutfunktion

Thisted Kommunes hjemmepleje sætter borgeren i centrum og arbejder sammen om at…
”skabe rammerne for det gode hverdagsliv”
 
Om organisationen
 • Akutfunktionen
  Den udekørende Akutfunktion består af én døgndækket rute, som geografisk dækker hele kommunen.
  Som sygeplejerske i den udekørende Akutfunktion kører du som den eneste sygeplejerske i funktionen, men i dag- og aftenvagten er der mulighed for faglig sparring med hjemmesygeplejen.
  Som sygeplejerske i den udekørende Akutfunktion, bliver du en del af Hjemmeplejen Nord, som siden 1. februar 2021 har haft mødested på Industrivej 5 i Thisted.
 • Hjemmesygeplejen
  Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere. Hjemmeplejen Nord er fællesbetegnelsen på de tre teams, som har mødested på Industrivej 5 i Thisted; Team Nordthy/Hannæs, Team Thisted Østby og Team Thisted Vestby.

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever indenfor sundhedsfagene.

De tre teams i Hjemmeplejen Nord er opdelt i geografiske grupper som dækker borgerne i det pågældende område. Gruppen er desuden tilknyttet faste medarbejdere fra alle uddannelsesniveauer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere - med sygeplejersken som den faglige frontperson.
Sygeplejerskegrupperne i Hjemmeplejen Nord har fælles teamledelse på tværs af de geografiske områder.

Vi anvender Cura omsorgsjournal som dokumentationsredskab.

Stillingen er nyoprettet. Formålet med stillingen er at optimere synergien mellem hjemmesygeplejen og Akutfunktionen.
 
Vi søger en sygeplejerske, som
 • trives med en at have tilknytning til to specialer indenfor sygeplejen
 • har øje for optimering af samarbejde på tværs af etablerede specialer
 • er kreativ og ser muligheder i komplekse problemstilling
 • er stabil, selvstændig og fleksibel
 • gerne har to års erfaring og flair for den instrumentelle sygepleje
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • ønsker at være sparringspartner for kolleger i hjemmesygeplejen og på centre/bosteder i mere komplekse forløb
 • kan lide en uforudsigelig arbejdsdag med stor forskel på opgavemængden
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger
 • kan bevare overblikket og træffe kvalificerede beslutninger - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • er kreativ og har et stort personligt overskud
 • er fagligt nysgerrig og brænder for udviklingen af det nære sundhedsvæsen
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor
 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaverne
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • to dage aldrig er ens
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn. Der gives funktionsløn som sygeplejerske i den udekørende Akutfunktion.

Ugentligt timetal er 30-37 timer med weekendarbejde: hver 3./4. weekend

Tiltrædelsesdato
1. oktober 2021 eller efter individuel aftale
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder for sygeplejerskerne Jette Maria Bjærge – telefon 99 17 42 99 / 29 65 14 85.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning m. kopi af relevant dokumentation senest den 22. august 2021.

Samtaler forventes afholdt i den 25. august 2021.

 

Ansøgningsfrist: 22. august 2021

Klik her for at søge