Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Social- og sundhedsassistent til Kastaniegården i Snedsted

Sidste svarfrist: 21.09.2021
Hvis du ønsker at være en del af en arbejdsplads med høj faglighed og et godt arbejdsmiljø, så se her:

Kastaniegården er et somatisk plejecenter med 24 beboere. Kastaniegården er en del af Plejecenter Midt, hvor der er fælles områdeledelse af de tre plejecentre: Kastaniegården i Snedsted, Kløvermarken i Koldby og Solgården i Hundborg. I Plejecentre Midt skaber vi rammerne for det gode hverdagsliv ud fra værdierne: Anerkendelse, Troværdighed, Åbenhed, Loyalitet og Tillid.

I Plejecentre Midt har vi fokus på at give det bedst mulige tilbud til vores beboere gennem fokus på både en tværfaglig synergi og udvikling af de monofaglige områder. I Plejecentre Midt arbejder vi med en mentaliserende tilgang til beboerne, pårørende, samarbejdspartnere og hinanden. Der arbejdes målrettet med I Sikre Hænder og rehabilitering.
 
Om stillingen
 • 30 timer pr. uge, i dag- og aftenvagter, samt weekendvagt hver anden uge.
 • Start 1. december 2021.

Vi søger medarbejdere, som kan genkende sig selv i følgende
 • Du kan omgås alle. Du har gode relationelle kompetencer, og forstår også at kommunikere med mennesker, der har tabt ordene.
 • Du er god til at skabe overblik, tager ansvar, er initiativtager og med til at understøtte med din faglighed det, der bidrager til beboernes trivsel, sundhed, værdighed og individualitet.
 • Med din faglighed, kompetencer og nysgerrighed samarbejder du med beboere, pårørende, brugere af huset og tværfagligt personale om at skabe stunder, der er vigtige for den enkelte beboer.
 • Du ser dokumentation som en naturlig del af kerneopgaven i forhold til kontinuitet i plejen og patientsikkerheden.
 • Du er positiv og ressourcefokuseret i samarbejdet, også på de dage, som i løbet af året vil være mere intense.
 • Du bidrager med en rehabiliterende tilgang i plejen til beboerne.

Kastaniegården tilbyder
 • dygtige og engagerede kollegaer
 • et godt arbejdsmiljø
 • medindflydelse gennem MED-systemet
 • mulighed for personlig og faglig udvikling med udgangspunkt i strategierne.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder Dortie Jensen, telefon 23 99 54 81 eller Områdeleder Theresa Wollenberg, telefon 23 88 62 44.
 
Ansøgning
Ansøgningen indsendes via link i Signatur sammen med dit CV og relevante eksamensbeviser.

Ansøgningsfrist: den 21.september 2021.
Ansættelsessamtaler afholdes den 28.september.

Ansøgningsfrist: 21. september 2021

Klik her for at søge