Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Lærer til mellemtrinnet på Østre skole

Sidste svarfrist: 21.09.2021
Østre Skole er en folkeskole der er opdelt i tre afdelinger, 0. – 6. årgang med 225 elever, 7. – 9. årgang med 330 elever og Flex afdelingen med 21 elever.

Østre Skole er kendetegnet ved at være en mangfoldig og inkluderende skole, der har fokus på et fagligt højt niveau. Elevernes faglige og sociale udvikling styrkes og støttes, så den enkelte elev kan blive så dygtig, som muligt. Der er et godt skole-hjemsamarbejde med forældrene.
Det er et fælles mål for medarbejdere, elever og forældre at skabe et godt og trygt læringsmiljø for alle på Østre Skole. I den sammenhæng er værdierne tolerance, ansvarlighed og respekt for andre meget centrale.
 
Vi forventer at du
 • er nærværende, tillidsskabende og kan opbygge stærke relationer til eleverne.
 • er fleksibel og omstillingsparat.
 • kan indgå i et professionelt læringsfællesskab med de øvrige kollegaer og ledelsen.
 • har et positivt og godt humør.
 
Vi tilbyder
 • en god skole med et godt og udviklende lærings- og arbejdsmiljø.
 • en skole, hvor der er fokus på faglighed og social udvikling for alle.
 • kompetente kolleger, der samarbejder i professionelle læringsfællesskaber.
 • mentorordning for nyansatte.
 
Om stillingen
 • Undervisning på mellemtrinet i dansk, engelsk og gerne dansk som andet sprog og tysk.
 • Fast fuldtidsstilling.
 • Tiltrædelse senest 1. november 2021.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Forud for ansættelse vil der blive indhentet børneattest.

For yderligere information
Yderligere information kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jeanette Klitgaard-Lund på telefon 99 17 35 26 eller skoleleder Brian Kirk Nielsen på telefon 99 17 35 24.

Der er efter aftale mulighed for at besøge skolen.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning senest den 21. september 2021, kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt den 23. september 2021

Vi glæder os til at høre fra dig!


 

Ansøgningsfrist: 21. september 2021

Klik her for at søge