Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Socialchef til Thisted Kommune

Sidste svarfrist: 24.09.2021
Fremtidens velfærd skaber vi nu - vil og kan du gå forrest? Så søger Thisted Kommune en ny socialchef.
Vil du, sammen med os, hjælpe socialt udsatte samt børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i Thisted Kommune, så de kan leve et meningsfuldt liv med plads til drømme, fællesskaber og selvbestemmelse?

Thisted Kommune har store ambitioner for socialområdet - vi ønsker at højne kvaliteten i de sociale indsatser og skabe et bedre hverdagsliv for vores borgere. Vi arbejder mod en større faglige fokusering på socialområdet, som skal gøre det lettere at håndtere arbejdet med fremtidige udfordringer på velfærdsområdet.

Kan du samtidig se dig selv i rollen som socialchef med stor strategisk styrke, engagement og nysgerrighed - og som en chef, der fortsat vil være med til at sætte ambitiøse mål for socialområdet i Thisted Kommune - så er det måske dig, vi søger.

Vores nye chef skal, via sin personlighed og lederstil, kunne skabe følgeskab. Et stærkt og tydeligt lederskab er derfor afgørende for at kunne lykkes. Du formår at samle området om et fælles mål på tværs af fagligheder og forskellige hensyn og kan arbejde naturligt i de forskellige relationer. Du skal have lyst til at være en synlig chef, der ved hvad der foregår i området - og samtidig være tydelig i forhold til at sætte kursen i en kultur, hvor borgerne er i centrum. Du skal være med til at sikre at den samlede organisation arbejder med de rigtige indsatser hver dag, og at de indsatser alle sammen understøtter områdets fælles retning. Du er derfor kommunikativt stærk og god til at skabe billeder via din fortællinger, og du er oprigtig i din interesse for de indsatser, der sættes i søen, ved at sikre opfølgning.

Ledelsesopgaven er at vise vej igennem dine handlinger i en tid hvor borgere, pårørende og interessenter forventer en større grad af inddragelse - hvilket vi i Thisted Kommune ser som en stor ressource.

Du er på hjemmebane, når det kommer til at skabe tværgående arbejde og er en rollemodel, der går foran, når der skal samarbejdes på tværs af kerneområderne. Samtidig skal du være med til at sætte rammer og retning, når det kommer til at skabe fælles løsninger for hele velfærdsområdet i Thisted Kommune. Her vægter det også højt at du kan holde momentum og bevare energien fra idéfasen igennem engagerende og motiverende processer og hele vejen i mål.

Vi har i Thisted Kommune et stort og vedvarende fokus på økonomistyring og budgetoverholdelse. Vi forventer derfor også at du kender kerneområdets økonomi og ved hvilke knapper, der kan trykkes på. Du kommer måske også med erfaringer i forhold til hvordan vi kan styrke og organisere samarbejdet mellem myndighed og udfører.

Vi forventer at du har politisk flair, smidighed og intuition i rollen og samspillet med det politiske niveau og evner den politiske rådgivning og kommunikation. En af dine vigtigste opgaver bliver som sparringspartner for Socialudvalget samt at kunne balancere mellem de politiske beslutninger og visioner og socialområdets økonomi.

Vi forventer ligeledes at dine ledelseskompetencer matcher vores krav til god ledelse, der blandt andet fremgår af Thisted Kommunes ledelsesgrundlag ”Sammenhængskraft”.

Du får ansvaret for en organisation på 500 medarbejdere og 13 ledere og med et budget på ca. 250 millioner kr. årligt. Du indgår i Thisted Kommunes samlede chefgruppe på i alt 11 chefer, der har et tæt og velfungerende samarbejde og sparringsrum med hinanden og med direktionen.

Vores område har stort politisk fokus, og der er vilje hele vejen rundt til at investere i nye og bæredygtige løsninger. Det viser sig bl.a. ved det arbejde, der er sat i gang omkring udarbejdelse af en helhedsplan for hele socialområdet i Thisted Kommune. Planen skal skitsere idealbillede i forhold til organisering og fysiske rammer med henblik på at sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt socialområde i mange år fremover. Derfor har forvaltningen henover foråret 2021 udarbejdet en plan, som netop nu er under politisk behandling. Hvis planen godkendes, bliver implementering af denne en central opgave for hele socialområdet, men med Socialchefen som fanebærer. Det vil derfor blive vægtet at du formår at være loyal overfor - og skabe ejerskab til - de politiske beslutninger, der til enhver tid træffes.

Vi er i øvrigt som organisation optaget af hvordan vi kan bruge digitale løsninger og data til et kvalitetsløft af socialområdet, så det skal du interessere dig for og have lyst til at arbejde med.

Kandidaterne kan enten have en relevant samfundsfaglig kandidatuddannelse, en socialfaglig uddannelse suppleret med en master/kandidatuddannelse eller lignende. Uanset din uddannelsesmæssige baggrund gælder det at du skal have lyst til, og talent for, ledelse, ligesom vi gerne ser at du har erfaring med ledelse af ledere og strategisk styring i en politisk ledet organisation.

Du kan læse mere om stillingen og ansættelsesproceduren i job- og personprofilen her.

Tiltrædelse 1. december 2021 eller snarest derefter.
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til jobbet eller ansættelsesforløbet, er du velkommen til at kontakte direktør Tue von Påhlman på telefon 23 25 27 42 eller Jesper Lund Madsen fra Genitor på telefon 22 89 85 25.
Ansøgningsfrist
24. september 2021.                            

Ansøgningsfrist: 24. september 2021

Klik her for at søge