Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Sundhedsfaglig medarbejder til demensafdeling på Vibedal Plejecenter

Sidste svarfrist: 24.09.2021
– fast stilling 30-37 timer ugentligt.

Vibedal Plejecenter består af 62 plejeboliger, som er fordelt på 3 somatiske teams og 1 specialafsnit for mennesker med demens. Der er i vores bo-enhed for 14 beboere med demens, vi mangler en kollega.

Vi er en personalegruppe, der er optaget af høj faglighed, samt et godt arbejdsmiljø og trivsel i hverdagen.
Vores målsætning er, at Vibedal skal være et godt og trygt sted at bo, hvor beboerne føler sig hjemme, pårørende og de frivillige har lyst til at komme og føler sig velkommen.
Vi møder mennesket i øjenhøjde. Omsorg, respekt og værdighed er centrale værdier.
Selvbestemmelse og medinddragelse vægtes højt hos den enkelte beboer.

Vi arbejder målrettet med I Sikre Hænder og rehabilitering og tværfaglighed er omdrejningspunktet for vores samarbejde. Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende og hjælper- og assistentelever og et godt læringsmiljø vægtes højt.
 
Vi tilbyder
 • Et spændende job med mange faglige udfordringer, hvor vi arbejder bevidst med relationer og pædagogiske tilgange til den enkelte beboer
 • Mentorordning, der sikrer en god introduktion til dit ansvarsområde
 • Et nært samarbejde med gode og dygtige kolleger, der har fokus på kerneopgaven
 • Et tværfagligt, åbent og engageret samarbejdsmiljø med meget afvekslende arbejdsdage
 • Et spændende arbejde med mulighed for indflydelse og udvikling
 • En arbejdsplads med masser af humor og hvor vi prioriterer arbejdsglæde højt

Om dig
Vi søger en kollega, der vil arbejde tværfagligt med helhed i opgaveløsningen. Du ønsker at medvirke til at skabe det gode hverdagsliv for vores beboere, så de oplever værdighed, livskvalitet, tryghed og sikkerhed i tæt samarbejde med beboernes pårørende. Erfaring indenfor demensområdet og relations arbejdet er en fordel men ikke et krav.

Vi forventer, at du
 • Kan skabe nærvær og relationer og er bevidst om betydningen af egen tilgang til vores beboere
 • Kan anvende anerkendende kommunikation i samarbejdet
 • Kan arbejde ud fra en rehabiliterende tankegang og tilpasse indsatsen løbende i forhold til den enkelte beboers ønsker, behov og ressourcer, med baggrund i beboerens livshistorie
 • Er faglig velfunderet og har lyst og evne til udvikling
 • Er nysgerrig og reflekterende i forhold til eget praksisområde og særligt demensområdet
 • Kan arbejde selvstændigt samt indgå i et tæt tværfagligt samarbejde
 • Medvirker aktivt til trivslen og arbejdsglæden
 
Løn og ansættelsesvilkår
fastsættes efter gældende overenskomst og aftale om Ny løn.
Tiltrædelse efter aftale.
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte leder Bente Zobbe telefon 99 17 40 42 eller Teamleder Charlotte Husum Jensen telefon 99 17 40 18 hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne.

Du kan læse mere om os  på Vibedals hjemmeside

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din elektroniske ansøgning med CV og eksamensbevis senest fredag den 24. september 2021 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 29. september 2021.


 

Ansøgningsfrist: 24. september 2021

Klik her for at søge