Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Serviceminded medarbejder til affaldsteamet ved Drift og Anlæg

Sidste svarfrist: 23.09.2021
Vil du være med til at rådgive og sikre gode og optimale løsninger på affaldsområdet til borgerne og erhvervslivet og vil du arbejde med implementeringen af den nye affaldsordning i Thisted Kommune? Så er det dig, vi søger til vores Affaldsteam i Drift og Anlæg.  

Thisted Kommune søger med start den 1. november 2021 en ny medarbejder til Affaldsteamet i Drift og Anlæg, som er en del af Teknik, Erhverv og Beskæftigelse.

Vi tilbyder en arbejdsplads med en bred opgaveportefølje. Du kommer bl.a. til at arbejde sammen med teamet om implementeringsopgaven med Thisted Kommunes affaldsplan 2021-2032, som led i Regeringens mål om bl.a. genanvendelse. Sideløbende med de større opgaver, skal du også være med til at servicere og rådgive Thisted Kommunes borgere.

Vi søger en medarbejder til affaldsteamet, som har lyst til at være en del af et arbejdsområde som lige nu er under stor udvikling og hvor affald og genanvendelse har stor politisk og national bevågenhed.

Vores opgaver i teamet er bl.a.:
  • Kontraktstyring og dialog med samarbejdspartnere
  • Vejledning og samarbejde med borgere
  • Økonomiske afregninger og opfølgning
  • Vedligeholdelse af informationskanaler
  • Vejledning og hjælp til genbrugscentrene og den øvrige organisation

Dine primære opgaver
  • Kundeservice og rådgivning vedr. såvel nuværende affaldsordninger som fremtidige affaldsordninger
  • Implementering af den nye affaldsordning
  • Information til borgerne via hjemmeside, app og selvbetjeningsløsninger
  • Generel administration på affaldsområdet, herunder tilpasning af systemet til de fremtidige ordninger
 
Om os
Du bliver en del af Sektion Affald og Ejendomme, hvor vi i administrationen er 16 medarbejdere, som afspejler en række forskellige fagligheder - fra opgaver med affaldshåndtering og genanvendelse til projektmedarbejdere og medarbejdere med forskellige koordineringsopgaver inden for byggeri, vedligehold og energioptimering. På affaldsområdet er vi i alt ca. 30 medarbejdere fordelt på administration og ude på genbrugscentrene i Thisted Kommune.
Vi ser frem til at byde en ny kollega velkommen på 1. sal i Hurup, der har lyst til at arbejde sammen med eksterne leverandører såvel som interne samarbejdspartnere om at finde de bedste løsninger til gavn for brugerne af affaldsordningerne i Thisted Kommune.
Du bliver en del af en kollegagruppe, som vægter gode relationer samtidig med plads til humor samtidig med at arbejdsopgaverne løses.
 
Din profil
Vi søger en kollega der med fordel har en administrativ uddannelse med godt IT-kendskab, og som er vant til at jonglerer i forskellige systemer lige fra dokumenthåndteringssystemer, office-pakken til øvrige specialprogrammer. Du har lyst til og er hurtigt til at lære og forstå et nyt område, som er under stor udvikling, og du kan kommunikere udviklingen og de nye tiltag inden for affaldsområdet ud til borgerne og erhvervslivet.

Du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt med forskellige målgrupper som spænder fra samarbejdspartnere inden for området til borgerhenvendelser.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fastansættelse på 37 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Forventet ansættelse fra 1. november 2021.

Vil du vide mere?
Vi håber, du er blevet nysgerrig på stillingen. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Sektionsleder Flemming Christensen på telefon 99 17 21 35 / 2255 5120 eller sekretariatsmedarbejder Anne-Marie Outzen på telefon 99 17 21 56.

Ansøgningsfrist
Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag senest den 23. september 2021 kl. 08.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. september 2021.


 

Ansøgningsfrist: 23. september 2021

Klik her for at søge