Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Socialrådgiver til Børne- og Familierådgivningen

Sidste svarfrist: 19.10.2021
Er du vores ny socialrådgiver i Børne- og Familierådgivningen? Har du en socialrådgiver / socialformidler uddannelse? Har du erfaring indenfor børneområdet? - og er en af dine mærkesager forebyggende arbejde med fokus på ressourcer og hvor borgerne bliver agenter i deres eget liv, så er du lige det vi går og drømmer om.

Grundet udvikling og barsel i medarbejdergruppen søger vi nye kollegaer til Myndighedsarbejdet:
 • 1 fast stilling som sagsbehandler, 37 timer i ugen
 • Vikarer til 12 måneders sagsbehandler vikariater, 37 timer i ugen
Stillingerne er med start snarest.

Vi tilbyder dig et hold engagerede kollegaer, der er organiseret i teams. Her er plads til faglig og personlig udvikling, herunder teamsupervision og du vil opleve ledelsesmæssig støtte. Arbejdsmiljøet er dynamisk, og inddrager forandring og udvikling, vi giver plads til forskellighed og der er plads til humor og et godt kollegialt fællesskab. Du vil blive ansat med en flextids aftale – alt i alt et spændende, alsidigt og udfordrende arbejde.
 
Som myndighedssagsbehandler vil dine primære arbejdsopgaver bestå i
 • udførelse indenfor Servicelovens kapitel 3, 9 og 11 – tilbud og særlig støtte til udsatte Børn, Unge og deres familier
 • forebyggende arbejde med fokus på ressourcer og hvor borgerne bliver agenter i deres eget liv
 • aktiv inddragelse af børn/unge, deres forældre og netværk
 • tværfagligt samarbejde og en helhedsorienteret indsats
 • tovholderfunktion i unges overgang til voksen-tilværelsen.
 
Vi forventer, at du:
 • er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, gerne med erfaring indenfor børneområdet
 • er en god team-player, som også kan arbejde selvstændigt og loyalt ud fra fælles værdier og retningslinjer
 • er god til at skabe overblik i en travl hverdag og arbejder systematisk
 • har gode kommunikative evner
 • kan indtage et fagligt perspektiv i holdnings- og meningsdrøftelser
 • er positivt indstillet på nye udfordringer og åben for læring i faget
 • er psykisk robust
 • er systematisk og kompetent IT-bruger - eventuelt har kendskab til ICS og DUBU.

Børne- og Familierådgivningen er en udviklingsorienteret arbejdsplads, der vægter et godt arbejdsmiljø, kvalitet i arbejdet og udvikling i det faglige som tværfaglige arbejde. Vi er ca. 30 socialrådgivere / socialformidlere i sektionen og arbejder ud fra ICS og DUBU i det daglige arbejde. Vi vægter udvikling og inddragelse af nye metoder og tilgange til at dygtiggøre os yderligere i sagsbehandlingen ud fra ICS-metoden og IT-systemet DUBU.  Desuden har vi fokus et anerkendende mindset, hvor muligheder fremfor begrænsninger kommer i fokus.

I Familierådgivningens sektion for Myndighed og Familieindsatser arbejdes på Myndighedsområdet med særlig støtte til udsatte børn og unge i alderen 0-23 år.
Organisatorisk er vi opdelt i tre teams, bygget op omkring specialerne indenfor udsatte området:
 • En Modtagelse der varetager sagsbehandling omkring modtagne underretninger og tidlig forebyggende arbejde igangsættes, samt hvor der arbejdes med processer omkring §§ 41og 42.
 • Et Undersøgelsesteam der varetager sagsbehandlingen omkring arbejdet med processen omkring børnefaglige undersøgelser, handleplaner, etablering og opfølgning på forebyggende foranstaltninger samt efterværn.
 • Et Anbringelses- og hjemgivelsesteam der varetager alt sagsbehandling omkring anbragte børn og unge og de tilhørende processer forbundet hermed.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
Ved eventuel ansættelse skal der underskrives samtykkeerklæring til indhentelse af børneattest.

Stillingerne er med start hurtigst muligt.
 
Yderligere oplysninger
Ønskes yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Teamleder Camilla Hassing på telefon 29 67 55 57.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist tirsdag den 19. oktober 2021 kl. 8.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 25. oktober 2021

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2021

Klik her for at søge