Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Dagplejepædagog til Thisted Kommune - Genopslag

Sidste svarfrist: 23.09.2021
En stilling som dagplejepædagog 34 timer pr uge er ledig til besættelse snarest muligt.

Dagplejen i Thisted kommune er i rivende udvikling. Vi har masser af børn og mange tiltag, der understøtter og udvikler dagplejen som et kvalitetsdagtilbud.

Dagplejen består i øjeblikket af 125 dygtige og engagerede dagplejere samt syv dagplejepædagoger, hvoraf den ene også er faglig teamleder. Dagplejen ledes af en områdeleder og der er tilknyttet administrativ bistand til området.

Vi søger en dygtig pædagog med et solidt kendskab til 0–2 års området, gerne med erfaring fra en dagpleje eller en daginstitution. Dagplejepædagogen skal håndtere en bred vifte af pædagogiske og administrative opgaver, såsom
 • tilsyn hos dagplejerne i hjemmet og i legestuerne samt tilsyn med private pasningsordning
 • vejledning, sparring og inspiration, og sikre at der leves op til de kommunale krav og forventninger
 • implementering af pædagogiske læreplaner, aktionslæringsforløb og nye tiltag der løbende kommer til
 • samarbejde med kolleger på dagplejekontoret og være bindeled til andre faggrupper
 • bistå ved samarbejde/samtaler mellem forældre og dagplejere
 • afholde MUS-samtaler med dagplejerne
 • medvirke ved forskellige arrangementer med børn, forældre og dagplejere
 • Deltage i morgentelefonvagten kl. 5.30 og eftermiddagstelefon til kl.17.00.

Vi er pt. i gang med en omstillingsproces, der har som mål at allokere flest mulige ressourcer ud til tilsynet ved dagplejeren og legestuen. Den primære tid vil derfor foregå i praksis.
 
Vi søger en uddannet pædagog der
 • Har et solidt kendskab til børn i alderen 0-2 år
 • Kendskab til ICDP og den styrkede pædagogiske læreplan
 • Ser anerkendelse og inklusion som bærende elementer i jobbet
 • Kan formidle i tale og skrift
 • Er god til at arbejde med relationer
 • Har en veludviklet evne til observation og refleksion, og kan yde solid faglig vejledning og sparring
 • Kan se dagplejernes forskellige kompetencer
 • Går aktivt ind i konfliktløsning og tager ansvar for beslutninger
 • Har et godt overblik og kan følge opgaverne til dørs
 • Kan arbejde i en uforudsigelig hverdag og være fleksibel heri
 • Har kendskab til og er fortrolig med brug af IT
 • Besidder humoristisk sans
 
Vi tilbyder
 • En dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads, med fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Tæt samarbejde med dygtige og engagerede dagplejere, og vores effektive administration
 • Engagerede kolleger som prioriterer faglighed højt
 • Kollegaer der altid er fleksible og løfter vores opgaver i fælles flok
 
Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Forud for ansættelse vil der blive indhentet børneattest.
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte områdeleder Carina Hedegaard Bjørndal, telefon 51 21 28 85 for yderligere oplysninger om jobbet.
 
Ansøgningsfrist
Torsdag den 23. september 2021 kl. 10.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 28. september 2021.

 

Ansøgningsfrist: 23. september 2021

Klik her for at søge