Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Vi har guldet - men vi mangler dig som dagplejer...

Sidste svarfrist: 29.09.2021
I dagtilbudsområdet søger vi dygtige dagplejere til distrikterne Sennels og Tingstrup som ønsker at være en del af en arbejdsplads der er præget af faglig udvikling og god trivsel.

Dertil søger vi en barselsvikar i Tilsted-distriktet.

Dagplejen i Thisted kommune er i rivende udvikling. Vi har masser af børn og mange tiltag, der understøtter og udvikler dagplejen som et kvalitetsdagtilbud. Vi består af 125 dygtige og engagerede dagplejere, syv dagplejepædagoger, hvoraf en også er faglig teamleder, 5 administrative, 2 tillidsvalgte på fuld tid, samt en Områdeleder.
 
Vi forventer
  • At du har lyst til at arbejde med børn i alderen 0–3 år
  • At du kan skabe gode og trygge relationer – og være nærværende og reflekterende i arbejdet med børnene
  • At du har kendskab til børns udvikling
  • At du er selvstændig og ansvarsbevidst
  • At du har engagement og vilje til at samarbejde med såvel forældre, kolleger samt ledelse.
  • At du har interesse og lyst til at arbejde med børn med forskellige kulturelle baggrunde.
  • At dagplejehjemmet er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie.
  • At du har gode boligforhold, såvel inde som ude.
  • At du har lyst til faglig udvikling både omkring egen praksis og i samarbejdet med kollegaer.

Den kommunale dagpleje er en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling. Vi arbejder ud fra læreplaner, hvor vi gennem aktionslæring har fokus på læring i egen praksis. Vi har dagplejere som er uddannet som grønne spirer, DGI-motorik dagplejere og musikdagplejere.

Du får mange dygtige og herlige kolleger i den legestuegruppe, du tilknyttes. Dertil vil du modtage støtte og vejledning ved tilsyn i hjemmet, og vi stiller hjælpemidler, legetøj og beskæftigelsesmaterialer til rådighed.

Ansøgere og personer over 15 år i husstanden, skal ved eventuel ansættelse underskrive samtykkeerklæring vedr. indhentelse af børneattest.

Løn- og ansættelsesforhold sker ifølge gældende overenskomst og principper for ny løn.

Yderligere oplysninger
På dagplejens hjemmeside vil du kunne finde pjecen, som beskriver vores forventninger til dig som dagplejer.

Du er også velkommen til at ringe og høre nærmere om jobbet til områdeleder Carina Hedegaard Bjørndal, telefon 99 17 22 86. Du må også gerne kontakte Else Kjær, telefon 30 34 96 39, som er dagplejer i Sennels og helt tæt på dagligdagen som dagplejer.
Har du lyst til at komme ud og besøge en dagplejer kan det også arrangeres.
 
Frist
Vi skal have din ansøgning senest onsdag den 29. september kl. 10.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 30. september.

Ansættelsesstart: Snarest muligt.
 

Ansøgningsfrist: 29. september 2021

Klik her for at søge