Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Hjemmesygeplejersker til Hjemmeplejen Nord

Sidste svarfrist: 24.10.2021
Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter borgeren i centrum og arbejder sammen om at
”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”

Vi søger to sygeplejersker til faste stillinger. Det ugentlige timetal er 30 – 37 timer kombi dag/aften med weekendarbejde hver 4. weekend. Tiltrædelse er 1. december 2021 eller efter individuel aftale.


Om organisationen

Som medarbejder i Hjemmeplejen Nord bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling. Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere. Hjemmeplejen Nord er fællesbetegnelsen på de tre team, som har mødested på Industrivej 5 i Thisted; Team Nordthy/Hannæs, Team Thisted Østby og Team Thisted Vestby.

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever indenfor sundhedsfagene. De tre team i Hjemmeplejen Nord er opdelt i geografiske grupper som dækker borgerne i det pågældende område. Gruppen er desuden tilknyttet faste medarbejdere fra alle uddannelsesniveauer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere - med sygeplejersken som den faglige frontperson. Sygeplejerskegrupperne i Hjemmeplejen Nord har fælles teamledelse på tværs af de geografiske områder.

Vi anvender Cura omsorgsjournal som dokumentationsredskab.


Vi søger en sygeplejerske, som

 • er stabil og fleksibel
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • kan supervisere plejepersonalet
 • kan lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen dage er ens
 • kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • er fagligt nysgerrig og brænder for sygeplejen
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • har gode kommunikative evner, og arbejder ud fra et anerkendende perspektiv, med borgeren i centrum    
 

Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor

 • vi arbejder med borgeren i centrum med stort fokus på patientsikkerhed
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaver
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord:
  åbenhed, anerkendende, tillid, loyalitet og troværdig
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • to dage aldrig er ens
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere


Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.


Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder for sygeplejerskerne Jette Maria Bjærge – telefon 99 17 42 99 / 29 65 14 85.
 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning m. kopi af relevant dokumentation (uddannelsesbevis, bevis for forflytningskursus, kopi af kørekort, mv.) senest den 24. oktober 2021.

Samtaler forventes afholdt i uge 43.


 

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2021

Klik her for at søge