Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Teamledere til sektion for Myndighed og Familieindsatser

Sidste svarfrist: 09.11.2021
Brænder du for ledelse, så er det dig vi mangler...
Teamledere søges til sektion for Myndighed og Familieindsatser i Børne- og Familierådgivningen Thisted Kommune

Brænder du for at hjælpe familier med at finde vej i, og tage ansvar for det gode liv? For at give børn og unge med særlige behov for støtte, den støtte og hjælp de har brug for? Og får du i det hele taget energi af, dagligt at have kontakt til mange forskellige mennesker i forskellige livssituationer?
Så er du måske 1 af de 2 teamledere vi lige nu søger til sektion for Myndighed og Familieindsatser i Børne- og Familierådgivningen Thisted Kommune

Vi søger 2 teamledere der evner og har lyst til, at spille medarbejdere og lederkollegaer gode, så vi sammen kan løfte opgaven omkring nogle af vores mest udsatte borgere i kommunen.
 

Lidt om os

Sektion for Myndighed og Familieindsatser er et område bestående af tre myndighedsteams og et familieindsatsteam. Hvert myndighedsteam ledes af en teamleder, vi søger 2 teamledere til at indgå i dette ledelsesrum. De tre myndighedsteams består af Modtagelsesteam, Undersøgelsesteam samt Anbringelses- og hjemgivelsesteam og beskæftiger i alt 35 medarbejdere. Teamledelsen består af faglig ledelse af opgaver og ydelser i det enkelte team samt af personaleledelse af de medarbejdere der er tilknyttet teamet.
Som teamleder for myndighedsteam vil du indgå i et nært kollegafællesskab med yderligere 2 teamledere fra samme sektion og sektionsleder, samt teamledere og øvrig ledelse fra sektion for Børnesundhed og Sektion for Klub, døgn- og behandlingsindsatser.

Overordnet set er Børne- og familierådgivningen en afdeling, der vægter sammenhæng i de borgerrettede indsatser og derfor også sammenhæng blandt alle medarbejdere i Børne- og familierådgivningen. Vi værner om et godt arbejdsmiljø, gennem fokus på afdelingernes kerneydelser og arbejdsopgaverne.
 

Det kan vi tilbyde dig

I lederteamet praktiserer vi ledelse som et fag på tværs af fagligheder. Vi har fokus på de store udviklingsområder, men også de mange daglige opgaver vi kan løfte i samarbejde med hinanden og ved at have kendskab til hinandens specialer.

Vi mener derfor at kunne tilbyde en spændende lederstilling med
  • Fokus på hvordan nytænkning og nye metoder hilses velkommen ind i den eksisterende kontekst, så nyheder forankres ind i afdelingens etablerede fundament.
  • En afdeling med kompetente medarbejdere, der brænder for deres arbejde, for at udvikle afdelingen og støtten til dem der har brug for os.
  • Gode muligheder for lederudvikling til både nye og erfarne ledere, herunder kontinuerligt ledersupervision, on-boarding, mentorordning og ugentlige ledermøder i lederteams og med sektionsleder.
 

Det håber vi du kan tilbyde os

Vi søger teamledere, der har flere års erfaring med myndighedsarbejde, som besidder juridisk forståelse og som kan navigere i en hverdag, der kræver beslutninger i sammenhæng med afdelingens kerneopgave og kerneydelser.

Derfor håber vi, at du
  • Er juridisk uddannet enten som socialrådgiver eller jurist, og har erfaring fra myndighedsarbejde i en kommune.
  • Har erfaring med udsatte området – gerne Servicelovens kapitel 11.
  • Ser den enkelte medarbejders potentiale, er interesseret i at udvikle og skabe resultater sammen med og gennem andre.
  • Har lyst til og mod på ledelse. Ledelseserfaring er altså ikke et krav.
  • Formår at bringe medarbejdergruppen bedst muligt i spil gennem faglig ledelse og sparring, medinddragelse og tilstedeværelse.
  • Kan oversætte hverdagen ind i socialfaglig metode f.eks. ICS samt har et stærkt metodisk overblik.
  • Har interesse i at udvikle samarbejdet mellem bestiller og udfører og herunder styrke indsatsen til borgerne gemme øget sammenhæng mellem afdækning og behandling.

Vi forventer ligeledes, at du kan se dig selv i vores krav til god ledelse, der blandt andet fremgår af Thisted Kommunes ledelsesgrundlag ”Sammenhængskraft”.
 

Ansættelsesforhold

Du får arbejdsplads på Thisted Rådhus, Asylgade 30, 7700 Thisted.

Stillingen ønskes besat hurtigst mulig eller senest pr. 1. januar 2022.
Ansættelse er efter gældende overenskomst.
Ved eventuel ansættelse skal der underskrives samtykkeerklæring til indhentelse af børneattest.
 

Har du spørgsmål til opslaget eller ønsker yderlig dialog

kan der rettes henvendelse til sektionsleder Maria Hove Andersen på telefon 25 68 87 70 – dog i uge 44 til chef Rikke Toft på telefon 25 17 19 60.
 

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 9. november 2021 kl. 12.00 .

Samtaler afholdes umiddelbart efter.

Ansøgningsfrist: 9. november 2021

Klik her for at søge