Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Skolekonsulent til kompetencecenter for læsning

Sidste svarfrist: 12.11.2021
Vil du være med på dét hold af konsulenter, der hjælper ordblinde elever i Thisted Kommunes folkeskoler med læse-skriveteknologi? Så har du muligheden nu!

Da en af vores dygtige konsulenter ønsker at gå ned i tid, søger vi at finde en ny dygtig kollega til holdet i Kompetencecenter for læsning (KCL)

Stillingen er med tiltrædelse pr. 1. januar 2022. Stillingen er en tidsbegrænset, halvtidsstilling (18,5 timer) med udløb pr. 31. december 2022 dog med stor sandsynlighed også frem til 30. juli 2023.
Du vil få medindflydelse på, hvorledes de 18,5 timer kan placeres.

Vi søger en konsulent, der har lyst og energi til at undervise og udvikle ordblinde elevers læringskompetencer. Din opgave vil primært komme til at bestå i at undervise ordblinde elever i læse-skriveteknologi fra 4.-9. klasse ude på elevens skole, samt understøtte læringsmiljøet omkring eleven gennem vejledning og sparring med elevens forældre, lærere, læsevejleder og ledelse. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til at arbejde selvstændigt, er engageret, struktureret og ansvarsbevidst samt brænder for at undervise, understøtte og motivere såvel børn som voksne på egen hånd. Centerets arbejde bygger på høj faglighed og tætte relationer til de elever og lærere, som vi skal understøtte og kompetenceudvikle, og derfor vil dine evner til at skabe relationer til både elever og deres lærere blive vægtet højt.

En anden vigtig præmis i arbejdet med ordblinde elever, er at have flair for og kunne se muligheder i anvendelsen af it, da dette løbende udvikler og ændrer sig. Her skal vi i centeret være på forkant og kunne udbrede kendskabet til elever og lærere.

Du vil have base på Koldby skole, hvor KCL har kontor og ledes af skolelederen for Koldby skole. Her vil du sammen med de fire øvrige konsulenter mødes nogle eftermiddage for kollegial videndeling, sparring om læse- skriveområdet, visitering af elever til tilbuddet samt løbende være med i kvalificeringen og udviklingen af Thisted Kommunes tilbud til ordblinde elever. Du skal derfor også kunne indgå i et anerkendende, relationelt og tæt forpligtende samarbejde med kollegerne i KCL.

Vi forestiller os, at du har en læreruddannelse med dansk på linje suppleret med relevant efteruddannelse. Det kunne være en uddannelse som læsevejleder – alternativt en anden vejlederuddannelse, men det er ikke et krav.

Du kan læse mere om Kompetencecenteret på KCL Thisteds hjemmeside.
 

Frist

Der er ansøgningsfrist fredag den 12. november 2021 kl. 12.00 og samtaler forventes afholdt tirsdag den 16. november 2021. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2022.
 

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Der vil blive indhentet børneattest.

Du er meget velkommen til at kontakte en af konsulenterne eller leder af Kompetencecenter for Læsning, Hans Mikael Therkildsen vedr. stillingen på telefon 53 70 02 25. Et besøg forud for ansøgningsfristen er også muligt.

Ansøgningsfrist: 12. november 2021

Klik her for at søge