Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Sagsbehandler til KUI Jobcenter

Sidste svarfrist: 25.10.2021
Brænder du for at hjælpe unge i job og uddannelse, så er det dig vi mangler!

Da en af vores dygtige sagsbehandlere har søgt nye udfordringer, søger vi nu en kollega, der med en anerkendende og resultatorienteret tilgang, brænder for effektivt at støtte unge i at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

Stillingen vil være forankret i KUI Jobcenter (koordineret/kommunal ungeindsats). Som sagsbehandler i KUI Jobcenter, skal du primært varetage sagsbehandling for uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år. KUI Jobcenter arbejder tæt sammen med uddannelsesvejlederne fra KUI-vejledning, og gennem en fælles koordinerende indsats er opgaven utvetydigt at sikre, at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Jobcenter Thisted er et velfungerende hus, hvor ambitionsniveauet er højt og forskellige fagligheder samarbejder på tværs af teams og målgrupper om de gode løsninger for effektivt at bringe ledige i job og uddannelse.
 

Vi søger en medarbejder, der:

 • er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, og som har stor interesse for og erfaring med arbejdsopgaver inden for beskæftigelsesområdet
 • kan indgå i et konstruktivt samarbejde med den enkelte unge, hvor der udarbejdes og eksekveres målrettede planer, der understøtter, at den unge bringes i job eller uddannelse
 • evner at samarbejde bredt, både internt og eksternt
 • formår at tænke innovativt, gå nye veje i indsatsen og derved skabe resultater 
 • kan arbejde selvstændigt og er god til at overholde deadlines
 • formår at motivere og på samme tid være i stand til at stille de nødvendige krav for at sikre den unges udvikling og plan følges
 • besidder en helt grundlæggende tro på at alle kan noget, og evner at overføre dette i arbejdet med den enkelte unge
 • inspirerer til fremdrift og den gode løsning
 • mestrer at arbejde med rammer, som man selv skal være med til at udfylde.
Vi forventer, du er velfunderet i lovgivningen på området og er minded for at læse lovstof, er serviceorienteret og IT-minded.
 

Vi tilbyder:

 • fagligt udfordrende og spændende arbejdsopgaver, hvor du, som medarbejder, bruger både dine personlige og faglige kompetencer
 • mulighed for stor indflydelse på eget arbejdsområde
 • fantastiske kollegaer med humor, sammenhold og engagement med et fælles mål
 • en arbejdsplads, hvor fokus i høj grad er centreret omkring resultatstyring i løsningen af kerneopgaven, og hvor indsatser vælges ud fra viden om, hvad der virker i praksis.
Gyldigt kørekort er påkrævet.
 

Yderligere oplysninger:

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder Rikke Winther – telefon 23 38 76 08.
 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst iht. Dansk Socialrådgiverforening eller HK samt principperne for Ny Løn.

Der er tale om en fast stilling - Arbejdstiden er 37 timer pr. uge.
 

Tiltrædelse og ansøgningsfrist

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist den 25. oktober 2021 kl. 8.00.

Samtalerne vil finde sted den 27. oktober 2021.

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2021

Klik her for at søge