Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Sygeplejerske til den udekørende akutfunktion i Hjemmeplejen Nord

Sidste svarfrist: 25.10.2021
Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter borgeren i centrum og arbejder sammen om at…
”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”
 

Om organisationen

Den udekørende Akutfunktion består af én døgndækket rute, som geografisk dækker hele kommunen.
Som sygeplejerske i den udekørende Akutfunktion kører du som den eneste sygeplejerske i funktionen, men i dag- og aftenvagten er der mulighed for faglig sparring med hjemmesygeplejen.

Som sygeplejerske i den udekørende Akutfunktion, bliver du en del af Hjemmeplejen Nord. Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere. Hjemmeplejen Nord er fællesbetegnelsen på de tre team, som har mødested på Industrivej 5 i Thisted; Team Nordthy/Hannæs, Team Thisted Østby og Team Thisted Vestby.

Vi anvender Cura omsorgsjournal som dokumentationsredskab.
 

Vi søger en sygeplejerske i den udekørende Akutfunktion, som

 • er stabil, selvstændig og fleksibel
 • gerne har to års erfaring og flair for den instrumentelle sygepleje
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • ønsker at være sparringspartner for kolleger i hjemmesygeplejen og på centre/bosteder i mere komplekse forløb
 • kan lide en uforudsigelig arbejdsdag med stor forskel på opgavemængden
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger
 • kan bevare overblikket og træffe kvalificerede beslutninger - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • er kreativ og har et stort personligt overskud
 • er fagligt nysgerrig og brænder for udviklingen af det nære sundhedsvæsen
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø
 

Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor

 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaverne
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • to dage aldrig er ens
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere


Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.
Der gives funktionsløn som sygeplejerske i den udekørende Akutfunktion.

Ugentligt timetal er 30-37 timer i nattevagt evt. i kombination med dagvagt. Weekendarbejde hver 3. weekend.

Tiltrædelsesdato: 1. december 2021 eller efter individuel aftale


Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder for sygeplejerskerne Jette Maria Bjærge på telefon 99 17 42 99 / 29 65 14 85.
 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning m. kopi af relevant dokumentation senest den 25. oktober 2021, kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 43.
 

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2021

Klik her for at søge