Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Sygeplejerske til Bofællesskabet Søskrænten

Sidste svarfrist: 25.10.2021
Vil du være en del af en organisation med fokus på sammenhængskraft og bæredygtige løsninger på tværs? Er du uddannet sygeplejerske?
– gerne med en bred viden inden for sygeplejen men også gerne med viden om mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, særlige sociale problemer eller psykiatrisk overbygning herunder demens.

Så er du det perfekte match.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en personalegruppe, der er optaget af faglighed, kerneopgaven og forandring, og som arbejder engageret med opgaverne. En formel og uformel afslappet omgangstone.

Det flerfaglige område er i fokus således alle ansattes kompetencer kommer i spil og anvendes til beboernes bedste.
 

Vi vil gerne at du har følgende kvalifikationer

 • Uddannet sygeplejerske, gerne med en bred viden indenfor sygeplejen, og måske også på specialområdet.
 • Du skal være stærk i relationen.
 • Du skal kunne bevare roen selv i kaotiske situationer.
 • Du skal have overblik.
 • Arbejde struktureret og kunne prioritere opgaverne.
 • Du skal kunne møde beboerne med respekt og anerkendelse, og arbejde herudfra således kerneopgaven løses ud fra de politiske og administrative målsætninger og beslutninger.
 • Du skal mestre det IT baserede arbejde, herunder dokumentationen, FMK samt det sundhedsfaglige regelsæt der ligger til grund for sygeplejen generelt.
 

Arbejdets indhold

 • I samarbejde med social- og sundhedsassistenterne, planlægge og udføre syge- og sundhedsfaglige opgaver.
 • UTH (utilsigtede hændelser) vil være en del af dit arbejdsfelt.
 • Deltagelse i den personlige pleje – omsorg hos beboerne der kræver udvidet sygepleje.
 • Sikre at retningslinjer og procedurer vedr. sundhedsydelserne er klare i.f.t. gældende lovgivning.
 • Skal kunne undervise / supportere i de sundhedsfaglige opgaver der er på Søskrænten.
 

Hvem er vi

Bofællesskabet Søskrænten ligger i Sjørring lige uden for Thisted og er et botilbud for 21 beboere i alderen 18-85 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, særlige sociale problemer eller psykiatrisk overbygning herunder demens. Botilbuddet yder pædagogisk støtte efter SL § 85.
For mange af beboerne er bofællesskabet et helhedstilbud, da de grundet aldring, psykisk lidelse og demens ikke profiterer af et dagtilbud udenfor bofællesskabet. Der er altså mulighed for både eksternt og internt dagtilbud / beskæftigelse. I det interne dagtilbud er der mulighed for individuelle tilrettelagte aktiviteter. Der er indrettet forskellige kreative værksteder og køkkenaktivitet. Konkrete aftaler omkring dagbeskæftigelse afklares på handleplansmøder. Søskrænten har herforuden aflastningspladser til voksne hjemmeboende.


Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, og retningslinjerne for Ny Løn.
Ugentlig timetal: 30 timer, der er ingen weekend arbejde
Tiltrædelsesdato: 1. december 2021, eller hurtigst muligt.


Vil du vide mere?

Ønsker du at vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Leder Klaus Kaysen, telefon 30 11 54 56 alle hverdage mellem 8.00-15.00.


Ansøgningsfrist

25. oktober 2021 kl. 8.00.

Samtalerne forventes afholdt den 28. oktober 2021.


 

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2021

Klik her for at søge