Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Barselsvikarer (sundhedsfaglig/pædagogisk profil) til Solgården og Kastaniegården

Sidste svarfrist: 24.11.2021
Solgården og Kastaniegården søger barselsvikarer til plejen, som er uddannet indenfor det sundhedsfaglige eller pædagogiske område. Hvis du ønsker at være en del af en arbejdsplads med høj faglighed og et godt arbejdsmiljø, så se her...

Solgården i Hundborg og Kastaniegården i Snedsted er somatiske plejecentre med henholdsvis 32 og 24 beboerlejligheder. På Solgården og Kastaniegården har vi fokus på at give det bedst mulige tilbud til vores beboere. Der arbejdes ud fra en mentaliserende tilgang til beboerne, pårørende, samarbejdspartnere og hinanden.
 

Om stillingerne

 • 30 timer/uge i dag- og aftenvagter, der arbejdes hver anden weekend.
 • Start senest 1. januar 2022.
 

Vi tilbyder

 • Dygtige og engagerede kollegaer, som med en anerkendende tilgang gør en positiv forskel for hinanden og beboerne.
 • Et godt arbejdsmiljø med åbenhed og tillid til hinanden.
 • Medindflydelse gennem MED-systemet, hvor vi lægger vægt på saglige drøftelser, som er troværdige og loyale overfor organisationen.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling med udgangspunkt i strategiske målsætninger. Pt. er der fokus på:
  • Sundhedsstyrelsens kompetenceudvikling i forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd i ældreplejen.
  • mentaliseringsuddannelse – pædagogik og kommunikation.
 • Et 2 ugers introduktionsforløb, hvor du får et godt fundament for at lære at kende arbejdspladsen godt, inden du bliver en del af fremmødeprofilen.
 

Vi søger medarbejdere, som kan genkende sig selv i følgende

 • Du har en uddannelse indenfor det sundhedsfaglige- eller pædagogiske område.
 • Du kan omgås alle. Du har gode relationelle kompetencer, og forstår også at kommunikere med mennesker, der har tabt ordene.
 • Du er god til at skabe overblik, tager ansvar, er initiativtager og med til at understøtte med din faglighed det, der bidrager til beboernes trivsel, sundhed, værdighed og individualitet.
 • Med din faglighed, kompetencer og nysgerrighed samarbejder du med beboere, pårørende, brugere af huset og tværfagligt personale om at skabe stunder, der er vigtige for den enkelte beboer.
 • Du ser dokumentation som en naturlig del af kerneopgaven i forhold til kontinuitet i plejen og patientsikkerheden.
 • Du er positiv og ressourcefokuseret i samarbejdet, også på de dage, som i løbet af året vil være mere intense.
 • Du bidrager med en rehabiliterende tilgang i plejen til beboerne.
 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.
 

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder Anne Grethe Kielsgaard (Solgården), telefon 20 36 53 21, teamleder Dortie Jensen (Kastaniegården), telefon 23 99 54 81 eller områdeleder Theresa Wollenberg, telefon 23 88 62 44.
 

Ansøgning

Ansøgningen indsendes via opslaget her sammen med dit cv og relevante eksamensbeviser.
 

Ansøgningsfrist

24. november 2021.

Ansættelsessamtaler holdes den 29. november 2021.


 

Ansøgningsfrist: 24. november 2021

Klik her for at søge