Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Social- og sundhedsassistenter til Hjemmeplejen Syd – Team Midtthy

Sidste svarfrist: 13.12.2021
Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter borgeren i centrum og arbejder sammen om at…
”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”

Se en lile video om at være social- og sundhedsassistent i Hjemmeplejen
  

Vi søger en social- og sundhedsassistent, som

 • kan lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen nætter er ens
 • er stabil og fleksibel
 • kan varetage den grundlæggende pleje og sygepleje til borgere i stabile forløb, og medvirke ved de mere komplekse opgaver, i tæt samarbejde med sygeplejersken
 • der kan rumme borgere i alle livsfaser og livsvilkår
 • der er fortrolig med it, og anvender dette aktivt som dokumentationsredskab
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • arbejder ud fra den rehabiliterende tanke
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger
 • kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • er kreativ og har et stort personligt overskud
 • er opsøgende og engageret
 • er fagligt nysgerrig og brænder for faget
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • har gode kommunikative evner, og arbejder ud fra et anerkendende perspektiv, med borgeren i centrum 
 

Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor

 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaver
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord:
  åbenhed, anerkendende, tillid, loyalitet og troværdig
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • to dage aldrig er ens
 • miljøet er uhøjtideligt med plads til godt humør
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere
   

Om organisationen

Som medarbejder i Hjemmeplejen Syd bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, som i alt rummer ca. 1000 medarbejdere.
Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere. Hjemmeplejen Syd er fællesbetegnelsen på mødestederne i hhv. Hurup og Snedsted, hvor ca. 200 medarbejdere er tilknyttet – heraf ca. 150 fastansatte.
Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever indenfor sundhedsfagene.
Hjemmeplejen i Team Sydthy er i dagvagt opdelt i fire geografiske områder som dækker borgerne i det pågældende område. Gruppen er desuden tilknyttet faste medarbejdere fra alle uddannelsesniveauer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere - med sygeplejersken som den faglige frontperson.

Vi anvender Cura som dokumentationsredskab.
 

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.
Stilling: Social- og sundhedsassistent
Fast stilling: 30-37 timer i dagvagt med afløsning i aftenvagt
Weekendarbejde hver anden weekend

Tiltrædelsesdato: 1. februar 2022 eller efter individuel aftale

Team Midtthy, Vorupørvej 166, 7700 Thisted
 

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til den lokale teamleder Hanne Langkjær Kloster, telefon 40 19 46 95.
 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning m. kopi af relevant dokumentation (uddannelsesbevis, bevis for forflytningskursus, kopi af kørekort, mv.) senest 13. december 2021.

Samtaler forventes afholdt i uge 50 eller 51

Ansøgningsfrist: 13. december 2021

Klik her for at søge