Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Hjemmesygeplejerske til Hjemmeplejen Syd - Team Sydthy

Sidste svarfrist: 23.01.2022
Team Sydthy – Jernbanegade 21, 7760 Hurup

Stilling: Sygeplejerske – fast stilling.
Ugentligt timetal: 30-37 timer i dagvagt med afløsning i aftenvagt - evt. nattevagt.
Weekendarbejde: planlagt hver 4. weekend.

Tiltrædelsesdato: 1. marts 2022 eller tidligere efter aftale.
 
Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter borgeren i centrum og arbejder sammen om at…
”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”
 

Om organisationen

Som medarbejder i Hjemmeplejen Syd bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, som i alt rummer ca. 1000 medarbejdere.
Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere. Hjemmeplejen Syd er fællesbetegnelsen på mødestederne i hhv. Hurup og Hundborg, hvor ca. 200 medarbejdere er tilknyttet – heraf ca. 150 fastansatte.
Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever indenfor sundhedsfagene.

Hjemmeplejen i Team Sydthy, Hurup er i dagvagt opdelt i fire geografiske områder som dækker borgerne i det pågældende område. Gruppen er desuden tilknyttet faste medarbejdere fra alle uddannelsesniveauer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere - med sygeplejersken som den faglige frontperson.

Vi anvender Cura omsorgsjournal som dokumentationsredskab.


Vi søger en sygeplejerske, som

 • kan lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen dage er ens
 • kan supervisere plejepersonalet
 • er stabil og fleksibel
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger
 • kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • er kreativ og har et stort personligt overskud
 • er opsøgende og engageret
 • er fagligt nysgerrig og brænder for sygeplejen
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • har gode kommunikative evner, og arbejder ud fra et anerkendende perspektiv, med borgeren i centrum    


Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor

 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaver
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord:
  åbenhed, anerkendende, tillid, loyalitet og troværdig
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • to dage aldrig er ens
 • miljøet er uhøjtideligt med plads til godt humør
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere


Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.


Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder for sygeplejerskerne i Team Sydthy – Eva-Maria Meincke Johansen, telefon 21 28 33 18.


Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning m. kopi af relevant dokumentation senest den 23. januar 2022.

Samtaler forventes afholdt i uge 4.
 

Ansøgningsfrist: 23. januar 2022

Klik her for at søge