Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Socialrådgivere til Børne- og Familierådgivningen

Sidste svarfrist: 24.01.2022
Har du en socialrådgiver/socialformidler uddannelse?
Har du erfaring indenfor børneområdet?

Vi en afdeling og organisation i faglig udvikling – vi har fået godkendt en fast opnormering for at sikre denne udvikling og gode arbejdsvilkår – netop derfor søger vi flere nye socialrådgivere.
 

Vi mangler aktuelt

 • en fast sagsbehandler
 • tre vikariater af 1 års varighed

Brænder du for at hjælpe familier med at finde vej i, og tage ansvar for det gode liv? For at give børn og unge med særlige behov for støtte, den støtte og hjælp de har brug for? Og får du i det hele taget energi af, dagligt at have kontakt til mange forskellige mennesker i forskellige livssituationer?

Vi tilbyder dig fastansættelse i en afdeling i udvikling og et hold af engagerede kollegaer, som udtaler
 • Jeg er glad for at møde ind på arbejde hver dag. Det er rart at være i mit team, fordi der er et godt kollegialt fællesskab, sammenhold og god humor
 • Der er dygtig og kompetent ledelse tæt på – du vil blive udfordret fagligt, personligt og få et kram hvis du har brug for det
 • Vi elsker at være sociale med hinanden, om det er til drinks, mad eller en biograftur. Vi er konkurrenceminded og arrangerer gerne en aktivitet med en præmie på spil
 • Du vil få kollegaer i verdensklasse – de er både omsorgsfulde, sjove og dygtige. Der er plads til forskellighed. Der er plads til at turde at sige ”nej, jeg er ikke enig”

Vi en afdeling med plads til faglig og personlig udvikling, herunder teamsupervision og tæt ledelsesmæssig støtte. Arbejdsmiljøet er dynamisk, og inddrager forandring og udvikling, Vi giver plads til forskellighed med plads til humor og et godt kollegialt fællesskab. Du vil blive ansat med mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse – alt i alt et spændende, alsidigt og udfordrende arbejde.


Som myndighedssagsbehandler vil dine primære arbejdsopgaver bestå i

 • Myndighedsarbejde indenfor Servicelovens kapitel 3, 9 og 11 – tilbud og særlig støtte til udsatte børn, unge og deres familier.
 • Arbejde med fokus på borgernes ressourcer og hjælpe borgerne til at blive agenter i eget liv – hjælp til selvhjælpsprincippet.
 • Aktiv inddragelse af børn/unge, deres forældre og netværk i opgaveløsningen.
 • Tæt tværfagligt samarbejde med blandt andet skole, dagtilbud, PPR, behandlere og sundhed.
 

Vi forventer, at du

 • Har gode kommunikative evner og et mentaliserende mindset.
 • Er god til at skabe overblik i en travl hverdag og arbejder systematisk ud fra lovgivning og it-systemer.
 • Er en god team-player, som også kan arbejde selvstændigt og loyalt ud fra fælles værdier og retningslinjer.
 • Kan indtage og reflektere i et fagligt perspektiv i holdnings- og meningsdrøftelser.
 • Er positivt indstillet på nye udfordringer og åben for læring i faget.

Vi vægter udvikling og inddragelse af nye metoder og tilgange til at dygtiggøre os yderligere i sagsbehandlingen, vi har fokus på et anerkendende mindset, hvor muligheder fremfor begrænsninger kommer i fokus.
 

Lidt om os

Overordnet set er Børne- og familierådgivningen en afdeling, der vægter sammenhæng i de borgerrettede indsatser og derfor også sammenhæng blandt alle medarbejdere i Børne- og familierådgivningen. Vi værner om et godt arbejdsmiljø, gennem fokus på afdelingernes kerneydelser og arbejdsopgaverne.

Myndighed og Familieindsatser arbejder med særlig støtte til udsatte børn og unge i alderen 0-23 år. Sektionen er bestående af et familieindsatsteam og tre myndighedsteams – bestående af Modtagelsesteam, Undersøgelsesteam samt Anbringelses- og hjemgivelsesteam, samlet beskæftiger de 3 teams i myndighed i alt 35-40 medarbejdere som sidder på samme gang med stillested på Rådhuset i Thisted. Hvert team arbejder ud fra afgrænsede specialer indenfor lovgivningen.

Som sagsbehandler vil du blive ansat ind i afdelingen, hvor der løbende vil være fokus på medarbejdernes kompetencer og afdelingens behov, hvorudfra placering i teams besluttes. Vi arbejder ud fra den socialfaglige metode ICS og anvender IT systemet DUBU.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
Ved eventuel ansættelse skal der underskrives samtykkeerklæring til indhentelse af børneattest.

Stillingerne er med start hurtigst muligt.
Ugentligt timetal: 37 timer
 

Ønskes yderligere oplysninger,

er du velkommen til at kontakte Teamleder Camilla Hassing på telefon 29 67 55 57.
 

Ansøgningsfrist

Mandag den 24. januar 2022 kl. 07.00

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 26. januar 2022. 

Ansøgningsfrist: 24. januar 2022

Klik her for at søge