Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Natsygeplejerske til Hjemmesygeplejen

Sidste svarfrist: 23.01.2022
Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter borgeren i centrum og arbejder sammen om at… ”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”
 

Om organisationen

Som sygeplejerske i Hjemmeplejen Nord bliver du en del af en sygeplejerskegruppe på ca. 40 sygeplejersker, som dækker dag, aften og nattevagter.

Sygeplejersken i nattevagt har som udgangspunkt mødested på Industrivej 5 i Thisted og dækker geografisk hele Thisted Kommune. Som sygeplejerske i nattevagt samarbejder du med de to grupper af social- og sundhedsassistenter og social-og sundhedshjælpere, der møder ind i hhv. Thisted og Hurup.

Med udgangspunkt i vores fagprofiler og geografi fordeles nattens planlagte opgaver på syv ruter. Akutte opgaver fordeles ligeledes på baggrund af kompetencer og geografi.

Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere.

Vi anvender Cura omsorgsjournal som dokumentationsredskab.
 

Vi søger en sygeplejerske, som

 • kan lide at arbejde i en hverdag, hvor ingen nætter er ens
 • trives med nattevagter og med at være den faglige frontperson på tværs af geografiske områder
 • ser udfordringer i at udføre opgaver, som er delegeret fra vagtlægen (tilsyn, diverse kapillær blodprøvetagninger med videre)
 • ser potentialet i dygtige og engagerede kolleger (social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter) og bistår oplæring indenfor deres kompetenceområde
 • er stabil og fleksibel
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger
 • kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • er kreativ og har et stort personligt overskud
 • er opsøgende og engageret
 • er fagligt nysgerrig og brænder for sygeplejen
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø.
 

Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor

 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaver
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord: åbenhed, anerkendende, tillid, loyalitet og troværdig
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • miljøet er uhøjtideligt med plads til godt humør
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere.


Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Stilling: Sygeplejerske – fast stilling: nattevagt eventuelt i kombination med anden vagttype.

Ugentligt timetal: 30-37 timer
 

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til leder af Hjemmeplejen Nina Odde på telefonnummer 99 17 43 00 / 24 60 25 24.
 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning m. kopi af relevant dokumentation senest den 23. januar 2022.

Samtaler forventes afholdt i uge 4 2022.

Tiltrædelsesdato:
1. marts 2022 eller efter individuel aftale.

Kontaktoplysninger - Hjemmeplejen Nord:
Hjemmeplejen Nord
Industrivej 5
7700 Thisted
99 17 43 00
hjemmeplejen@thisted.dk

Ansøgningsfrist: 23. januar 2022

Klik her for at søge