Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Pædagogisk leder til Børnehuset Kathøj

Sidste svarfrist: 21.01.2022
Vi søger en Pædagogisk leder til Børnehuset Kathøj i Thisted Kommune.
 

Thisted Kommune

Vores dagtilbud skal være højkvalitetsdagtilbud, der understøtter børnenes livsduelighed. En øve-plads for vores børn, hvor vi pirrer til deres fantasi og eventyrlyst, så de udvikler lyst til at udforske og afprøve sig selv og deres omverden.
Vi har implementeret den styrkede pædagogiske læreplan i alle vores dagtilbud. Der arbejdes kreativt med de lokale læreplaner i daginstitutionerne. Der arbejdes fokuseret på at skabe en evalueringskultur, som skal udvikle og kvalificere dagtilbuddene
Fokus skal være på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, med aktionslæring som den bærende del af vores kompetenceudvikling.
Vi har fokus på indendørs- og udendørslæringsmiljøer, for derved at skabe de bedste rammer for vores børn. Vi vil have fokus på børnesynet og arbejder bevidst med barnets deltagelsesmuligheder i hverdagen. Alle børn er en betydningsfuld del af fællesskaber.
Se mere her https://thisted.dk/
 

Områdeledelse

I Thisted Kommune har vi tidligere været organiseret som to områder med områdeledelse. Pr 1.1.22 er vi overgået til et samlet område med en sektionsleder. Vi er 20 daginstitutioner så udover samarbejdet med det specifikke personale i Kathøj vil der være megen aktivitet med de øvrige samarbejdspartnere og leder. Vi vægter dette samarbejde højt, og mødes derfor ofte med børnene i fokus, vidensdeler og giver sparring i de ledelsesmæssige udfordringer hverdagen bringer.
 

Børnehuset Kathøj.

Kathøj har sit navn efter en gammel jættestue, som engang lå i Tilsted sogn nær det sted, hvor børnehuset ligger i dag.
Børnehaven blev oprettet i 1987, oprindeligt som aldersintegreret institution. Undervejs blev Kathøj omdannet til børnehave. Da det nuværende hus blev indviet i 2012, blev Kathøj igen aldersintegreret.

Børnehuset ligger i Tilsted, lidt udenfor Thisted, og er normeret til 16 børn i alderen 0-3 år og børnehavedelen til 61 børn i alderen 3-6 år. Kathøj er veldrevet, og en institution hvor der lægges vægt på udeliv som præges gennem hverdagens aktiviteter. Der er flere slags dyr såsom hængebugsvin, geder, marsvin og høns, som hver dag skal passes og fodres. En naturlig del for børnene, som giver ansvar og stor forståelse for det at have levende dyr omkring sig. Kathøj er beliggende i nærheden af skole, hal og lokale legepladser - steder som de aktivt bruger i hverdagen. Lokalmiljøet vægtes højt, og børnehuset er en aktiv del af byen på alle måder. Der er i øvrigt et velfungerende samarbejde med byens dagplejere.
Personale, forældre og børn søger en leder, der gennem anerkendelse, omsorg og medindflydelse kan være med til at vise vejen, samt vise handlekraftig nærværende ledelse. Der søges en leder, der kan sikre høj faglig kvalitet i opgaveudførelsen, samt sikre drift i forhold til udmøntet ressourcer og kapacitet.

Lederen skal indgå i hverdagen med aktive børnetimer og arbejde videre med den pædagogisk læreplan og oprettelsen af evalueringskultur. Børnehuset har et godt og udbytterigt forældresamarbejde gennem et aktivt forældreråd.
Lederen får en personalegruppe, der gerne vil udvikling, besidder mange forskellige kompetencer og ønsker kvalitet i arbejdet med børnene.
Se mere her https://kathoej-boernehave.aula.dk/

Har dette vakt din interesse, hører vi gerne fra dig, henvendelse kan ske til sektionsleder Mette Houe 40 34 41 40.
Det er også muligt at besøge institutionen. Ring til Kathøj på telefon 99 17 36 71 / 23 35 32 26.

Ansøgningsfrist: 21. januar 2022

Klik her for at søge