Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Teamleder til Fjordglimt, center for demens

Sidste svarfrist: 20.01.2022
”Et godt sted at bo” og ”Et godt sted at arbejde”

Hvis du har lyst til ledelse samt medvirke til at skabe det gode hverdagsliv for beboere på Fjordglimt, håber vi, du vil søge stillingen.
Vi klæder dig gerne på til opgaven gennem sidemandsoplæring, kurser og uddannelse.

Ugentligt timetal:
37 timer i gennemsnit pr. uge eller efter aftale.

Tiltrædelsesdato: 1. marts 2022 eller efter aftale.
 

Lidt om os

Vi er et ældrecenter med 3 bo-enheder som i alt rummer 34 lejligheder. Alle lejligheder er plejeboliger for mennesker med middel til svær demenssygdom.
Til centret er tilknyttet et Dagcenter for mennesker med demens samt kommunes demenskoordinatorer.

Områdets ældre er velkomne på Fjordglimt.

Overordnet arbejder vi efter Thisted Kommunes værdigrundlag: Anerkendende, loyalitet, åbenhed, troværdighed, tillid.
Fjordglimt har en målsætning og et værdigrundlag, som vi arbejder efter: ”Et godt sted at bo” og ”Et godt sted at arbejde”.
Ud fra værdier, serviceniveau, ressourcer og ældrepædagogisk tilgang, yder vi professionel individuel pleje-, omsorgs- og aktivitetsopgaver for beboerne med stor fokus på ”Det gode Hverdagsliv”.

Vi prioriterer medindflydelse højt.
Vi arbejder tværfagligt og uddelegering af kompetencer og ansvar er nøgleord.
Vi prioriterer fællesskab og tager godt imod nye medarbejdere.
 

Arbejdsopgaver

 • Samarbejde med niveau-4 lederen omkring faglig personaleledelse og planlægningen ud fra rammen for driften.
 • Sikre fokus på borgerne, understøtte mestring, inddragelse og selvbestemmelsesret.
 • Være rollemodel og promovere organisations værdier.
 • Medansvar for at sikre fagligheden i udførelsen af opgaverne for at levere kerneydelsen.
 • Sikre arbejdsfordeling og prioritering af opgaver i dagligdagen.
 • Facilitator og rollemodel for god trivsel og arbejdsmiljø i dagligdagen.
 • Medansvar for personaleanvendelse og faglig personaleledelse i dagligdagen.
 • Aktiv deltager i udførelse af kerneopgaverne.
 

Faglige kompetencer

 • Gerne viden og erfaring med demens.
 • Generalist i klinisk sygepleje.
 • Gode kommunikative evner.
 • Erfaring med dokumentation.
 

Personlige kompetencer

 • Engageret
 • Fleksibel og stabil
 • Gode samarbejdsevner
 • Tålmodig
 • Godt humør
 • Omstillingsparat
 • Formidler
 • Have mange bolde i luften
 • Være relations skabende
 • Inspirator
 • Læringsparat
 • Personlig drivkraft
 • Gennemslagskraft
I øvrigt henvises til funktionsbeskrivelse for teamledere i Thisteds kommunes Sundheds- og Ældreafdeling.
 

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads i forandring
 • en travl hverdag med udfordringer
 • gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • gode kollegaer
 • relationer med beboere og pårørende.
 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende lederoverenskomst.
 

Yderligere oplysninger

Ring gerne for yderligere oplysninger til Yvonne Tilsted på telefon 99 17 38 60 / 51 23 61 41.

Vi skal have din ansøgning senest den 20. januar 2022.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 4, mandag den 24. januar.

Ældrecentret Fjordglimt
Sennelsvej 65
7700 Thisted

Ansøgningsfrist: 20. januar 2022

Klik her for at søge