Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Sygeplejerske til spændende job på Solhjem - Plejecentre Nord

Sidste svarfrist: 24.01.2022
Plejecentre Nord, Solhjem, søger sygeplejerske til spændende job.

Ugentligt timetal:  30 timer pr uge eller efter aftale - fortrinsvis i dagvagt på hverdage, enkelte vagter vil kunne forekomme.

Tiltrædelsesdato:  1.marts 2022 eller efter aftale.

Vi har et spændende job ledigt som sygeplejerske på Plejecentre Nord, afdeling Solhjem. Hvis du har lyst til at være en del af et velfungerende team tæt på borgerne, er det måske dig, vi leder efter?

Som sygeplejerske er du fortrinsvis tilknyttet Solhjem, men vi samarbejder og dækker alle tre centre - i det daglige i tidsrummet 13.00 - 15.30 - og under ferier, kurser, sygdom m.m. i hele vagter.

Aften-nat samt weekender og helligdage betjenes centrene sygeplejemæssigt af hjemmeplejen ved akutte behov.

Når du arbejder på et plejecenter som sygeplejerske, har du en meget central rolle i arbejdet med at skabe de bedste rammer for beboernes trivsel.

Fagligt er vi en bred gruppe: teamleder, social- og sundhedsasstenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, ernæringsassistenter, administrativt personale og pedeller.

Nogle af de fokusområder, vi arbejder med, er

 • I sikre Hænder
 • Tidlig Opsporing
 • Low Arousal, som er en metode til at forbedre arbejdet med mennesker med demenssymptomer og hjerneskader.

Vi iværksætter undervisningsforløb, som styrker fagligheden der hvor vi ser behovet.

Vi har tæt samarbejde med pårørende, terapeuter, hjemmeplejen, visitationen, praktiserende læger, sygehuse, speciallæger, andre kommunale sektorer, frivillige med flere.

Beboerne har komplekse behov for pleje og behandling, og vi prioriterer derfor at have sygeplejersker tæt på beboerne i dagligdagen

Sygeplejerskens ansvarsområde er bygget op omkring sygeplejerskens fire virksomhedsområder:

 • At udføre sygepleje.
 • At planlægge og lede sygepleje.
 • At formidle sygepleje.
 • At udvikle sygepleje.

Sygeplejersken er dermed en nøgleperson på centrene og samarbejder bredt med teamleder i planlægning, koordinering, delegering, udførelse og evaluering af plejen.

Det fordrer

 • stor flexibilitet
 • stor selvstændighed
 • gode kommunikative egenskaber
 • stærke samarbejdsevner
 • godt overblik over arbejdsopgaver
 • evne til at prioritere arbejdsopgaver
 • evne til at se helheder hos borgerne
 • lyst til at være tæt omkring borgeren
 • viden om patientsikkerhed og evne til at iværksætte tiltag, som optimerer patientsikkerheden
 • evne til at se helheder organisatorisk
 • lyst til at være tæt på borgerne.

Lidt om os

Plejecentre Nord består af følgende:
 • Fyrglimt, som er beliggende i naturskønne omgivelser i Hanstholm. Her er plads til 35 beboere, hvoraf de otte pladser er en afdeling for aktive misbrugere.
 • Solhjem, som ligger flot ved Østerild Fjord. Her er plads til 20 beboere.
 • Trye, som ligger midt i Frøstrup, tæt ved Vesterhavet og fantastiske klitområder. Her er ligeledes plads til 20 beboere.

Samtlige pladser, udover de otte misbrugspladser på Fyrglimt, er almene pladser.

Vi tilbyder

 • et godt og sikkert arbejdsmiljø
 • en arbejdsplads med lune og humor samt en positiv tilgang til arbejdet
 • tæt kontakt med den daglige ledelse
 • at du kan bruge din faglighed og dine personlige kompetencer
 • store muligheder for at have indflydelse på prioriteringer af indsatser
 • sparring og samarbejde med de øvrige sygeplejersker på Plejecentre Nord.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til leder Inger-Lise Petersen på telefon 23 24 88 96.

Hvis du, ligesom os, mener at der er spændende opgaver at tage fat på i primærsektoren og kan se dig selv som vores kommende kollega, hører vi meget gerne fra dig.

Frist

Der ansøges elektronisk, og vi skal have din ansøgning senest 24. januar 2022 kl. 8.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 26. januar 2022.
Solhjems adresse er Rubinvej 15Al, Østerild, 7700 Thisted.

Ansøgningsfrist: 24. januar 2022

Klik her for at søge