Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Aktivitetsmedarbejder til Fjordglimt, Center for demens

Sidste svarfrist: 24.01.2022
Et godt sted at bo” og ”Et godt sted at arbejde


Fjordglimt søger aktivitetsmedarbejder

Har du lyst til at sætte aktivitet, træning, velvære og den gode stemning i højsæde for at være med til at skabe det gode hverdagsliv for beboere på Fjordglimt samt centrets brugere, håber vi, du vil søge stillingen.


Ugentligt timetal

30 timer i gennemsnit pr. uge eller efter aftale.


Tiltrædelsesdato

1. marts 2022 eller efter aftale.


Lidt om os

Vi er et ældrecenter med 3 bo-enheder som i alt rummer 34 lejligheder. Alle lejligheder er plejeboliger for mennesker med middel til svær demenssygdom.
Til centret er tilknyttet et Dagcenter for mennesker med demens samt kommunes demenskoordinatorer.
Områdets ældre er velkomne på Fjordglimt, hvor der er flere ugentlige aktivitetstilbud.
Overordnet arbejder vi efter Thisted Kommunes værdigrundlag. Anerkendende, loyalitet, åbenhed, troværdighed, tillid.
Fjordglimt har en målsætning og et værdigrundlag, som vi arbejder efter. ”Et godt sted at bo” og ”Et godt sted at arbejde”. Ud fra værdier, serviceniveau, ressourcer og ældrepædagogisk tilgang, yder vi professionel individuel pleje-, omsorgs- og aktivitetsopgaver for beboerne med stor fokus på ”Det gode Hverdagsliv”.
Vi prioriterer medindflydelse højt.
Vi arbejder tværfagligt og uddelegering af kompetencer og ansvar er nøgleord.
Vi prioriterer fællesskab og tager godt imod nye medarbejdere.


Aktivitetsmedarbejderen

 • Du kan omgås alle. Du har gode relationelle kompetencer, og forstår at kommunikere med mennesker, der er udfordret af demens.
 • Du er initiativtager og med til at understøtte det, der giver Fjordglimt liv, værdighed og individualitet.
 • Med din faglighed, kompetencer og nysgerrighed samarbejder du med beboere, frivillige, pårørende, brugere af huset og tværfagligt personale om at skabe stunder, der er vigtige for den enkelte – som understøtter det gode, sjove, spændende og vigtige i et andet menneskes liv.
 • Du formidler og introducerer tilbud og muligheder for oplevelser og gør information herom lettilgængeligt.
 • Du koordinerer og planlægger aktiviteter, der skaber liv og glæde. Du inddrager med selvfølgelighed beboere og frivillige i et givende fællesskab. Du planlægger aktiviteter som f.eks.: musik, erindringsdans, håndarbejde, værkstedsaktiviteter, bevægelse og udeliv. Velvidende at de planlagte aktiviteter nogle gange bliver ændret, fordi du må gribe nuet med udgangspunkt i beboernes behov.
 • Du er tovholder på husavisen.
 • Du er vært/værtinde i hverdagen, ved arrangementer og fester på Fjordglimt.
 • Du er mentor for Fjordglimts Aktivitetskomite og frivillige.
 • Du arrangerer og deltager i udflugter efter beboernes behov.
 • Du igangsætter rehabiliterende aktiviteter for beboerne og brugere af centret.


Vi tilbyder

 • En arbejdsplads i forandring
 • En travl hverdag med udfordringer
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Gode kollegaer
 • Den dejligste arbejdsplads med plads til glæde og spontanitet


Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende lederoverenskomst.


Yderligere oplysninger

Ring gerne for yderligere oplysninger til teamleder Else Sixhøj på telefon 99 17 38 97 eller til Yvonne Tilsted på telefon 99 17 38 60 / 51 23 61 41.


Frist

Vi skal have din ansøgning senest den 24. januar 2022.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 5, fredag den 28. januar.
 

Ansøgningsfrist: 24. januar 2022

Klik her for at søge