Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Fritidsguide

Sidste svarfrist: 25.01.2022
Kunne du tænke dig at være med til at hjælpe sårbare børn og unge til gode oplevelser og fællesskaber i hele Thisted Kommunes fantastiske foreningsliv?

Thisted Kommune har søgt og fået midler fra Socialstyrelsen til et 2-årigt projekt i 2022 og 2023.
Under titlen ”Thy til foreningsliv og fællesskab for alle” vil vi gennem borgerrettet fritidsvejledning styrke socialt udsatte børn og unge med en ”skridsikker” adgang til foreningslivet for herigennem at give dem mulighed for at blive en del af et sundt fællesskab.
Derfor søger vi nu en fuldtids projektansat fritidsguide.

Du vil blive tovholder på projektet ”Thy til foreningsliv og fællesskab for alle”. Målet er at få hjulpet så mange sårbare børn og unge som muligt til at være faste deltagere i foreningsaktivitet og dermed en del af fællesskabet om dette.
Opgaverne vil være mange og forskelligartede, men alle med det samme mål.
En væsentlig til af opgaverne vil være faktisk fritidsguidning, hvor du hjælper den enkelte med at finde en foreningsaktivitet – og tager med den enkelte til aktiviteten.


Dine opgaver, vil bl.a. blive

 • Motiverende samtaler med børn og unge ift. til at afklare egnet aktivitet og forening.
 • Møder og samtaler med foreninger og trænere.
 • Hjælpe børn og unge med at deltage i aktiviteten ved at tage med evt. hente.
 • Koordinator for to deltidsansatte foreningsguider.
 • Dialog med kommunale institutioner f.eks. skole, børnehaver, sundhedsplejersker, Center for Sundhed mm.
 • Samarbejde med foreningskonsulenterne.
 • Systematisk dokumentation.
 • Bygge bro mellem kommunale indsatser og foreningslivet.

En væsentlig del af arbejdet foregår i samarbejde med foreningslivet, hvorfor der ofte vil være arbejdstid eftermiddage og aftener.


Personlige egenskaber og kompetencer, som vil blive vægtet højt i jobbet

 • Nysgerrighed på andre mennesker.
 • At du er løsningsorienteret.
 • God til at samarbejde med både interne og eksterne.
 • Følger opgaverne til dørs – når du har sagt, at du ordner det, så regner vi med det, hvis ikke vi hører andet.
 • God til at skabe relationer.
 • Kendskab til og forståelse for foreningslivet.
 • God til at arbejde med børn og unge – pædagogisk uddannelse er ikke et krav.
 • Gode evner til at formulere sig både skriftligt og mundtligt.
 • Fortrolighed med brug af IT.

Du vil blive en del af Fritidssektionen, som fra den 1. januar 2022 er en del af Sundheds- Kultur- og Fritidsafdelingen.

Fritidsafdelingen består af to foreningskonsulenter, en eliteidrætskonsulent, to administrative medarbejdere og en sektionsleder. Det bliver sidstnævnte du refererer til.

Da det er en nyoprettet stilling, vil du få stor indflydelse på, hvordan jobbet skal udfyldes, og hvordan vi leverer det bedst mulige projekt indenfor de udstukne rammer.

Du vil virkelig få mulighed for at gøre en stor positiv forskel for mange sårbare børn og unge.

Du vil blive en del af vores team på fritidsområdet, hvor vi hver især støtter hinanden – også med de opgaver, som måske falder lidt udenfor vores normale arbejdsfelt. Du vil have fast mødeplads på Rådhuset i Thisted og dele kontor med de tre konsulenter på området.
Vi tilbyder en plads i et aktivt team med en glad og uformel tone og et glimt i øjet. Vi brænder for fritidsområdet og er ambitiøse om at skabe resultater.

Som afdeling ønsker vi at møde både foreninger, samarbejdspartnere og borgere i øjenhøjde og med et smil samtidig med at vi sikrer en ordentlig og professionel behandling. Vores mål er skabe de bedst mulige rammer for vores forenings- og fritidsliv. Med muligheden for fritidsguidning får vi endnu et ben at stå på, som skal hjælpe både foreninger og de enkelte børn og unge.

Den korte ansøgningsfrist skyldes at projektet er tidsbegrænset, hvorfor vi meget gerne vil i gang hurtigst muligt.


Har du spørgsmål til eller ønsker mere information

om stillingen kan du kontakte sektionsleder i Fritid, Kristian Pilgaard på telefon 99 17 41 54 eller 24 40 45 81.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og principperne for ny løn.

Kørekort og egen bil er en nødvendighed.

Ansættelsesdato 1. marts eller tidligst muligt derefter.


Ansøgningsfrist

25. januar 2022.

Samtaler den 27. januar 2022.

Læs mere om ”Thy til foreningsliv for alle” her.


 

Ansøgningsfrist: 25. januar 2022

Klik her for at søge