Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Ergoterapeut / fysioterapeut til barselsvikariat i PPR

Sidste svarfrist: 03.02.2022
Vores kollega går på barsel og vi søger derfor en ergo- eller fysioterapeut i en stilling på 30 timer pr. uge fra 1. april '22.
 

Om os

Thisted PPR er en organisation i udvikling. Vi er et hold engagerede medarbejdere fordelt på følgende fagligheder: Psykologer, logopæder, tosprogskonsulent, pædagogiske konsulenter, en ergoterapeut, fysioterapeuter, administrative medarbejdere og en leder af PPR.
Ergo- / fysioterapeut-teamet udgør tre stillinger i PPR.

Den primære opgave hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er at sikre optimale udviklingsbetingelser for børn og unge mellem 0-18 år i samarbejde med forældre, nære omsorgspersoner samt nære professionelle. Arbejdet forbundet med denne opgave sker med fokus på inkluderende og anerkendende tilgange og tidlige, tværfaglige og helhedsorienterede indsatser. Vi har fokus på at styrke de voksne og systemerne rundt om barnet/den unge.

Udgangspunktet for den overvejende del af arbejdet i PPR er lovgivningen vedrørende specialpædagogisk bistand i folkeskolen og specialpædagogisk bistand for børn, der endnu ikke er påbegyndt skole.
 

Generelle ansvarsområder for ergo-/fysioterapeuter i Thisted Kommunes PPR-afdeling

Arbejdsopgaverne er distriktsopdelte med et tværfagligt team af de forskellige fagpersoner i PPR.

Udover at deltage i det tværfaglige samarbejde i forskellige strukturerede fora vil følgende traditionelle PPR-funktioner indgå i arbejdsopgaverne:
  • Undersøgelse og vurdering af udviklingspotentialet og fysiske og psykiske forudsætninger hos børn og unge
  • Gruppeindsatser i dagtilbud og skoler
  • Supervision, rådgivning og vejledning
  • Temapakker som kompetenceudvikling til dagtilbud og skoler.

Udover at indgå i et tværfagligt team, vil du være tilknyttet det monofaglige team, hvor fokusområdet er den sansemotoriske udvikling, herunder:
  • grovmotorisk screening
  • individuel sansemotorisk undersøgelse
  • babykonsultation
  • udarbejdelse af sensorisk profil
  • udarbejdelse af handleplaner ind i barnets kontekst
  • faglig sparring samt undervisning til andre faggrupper i kommunale og private institutioner.

Du tilbydes altså et udviklende monofagligt samt tværfagligt fællesskab på en arbejdsplads i høj trivsel.

Det vægtes, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet, er fagligt ambitiøs og indstillet på løbende at tilegne dig ny viden inden for faget i form af kurser/efteruddannelse.
 

Praktiske informationer

Har du lyst til at være en del af en afdeling, der er i konstant udvikling, og kan du relatere til ovenstående beskrivelse, opfordrer vi dig til at søge stillingen. Der henvises i øvrigt til vores hjemmeside www.thisted.dk, herunder Thisted kommunes ”Politik for børn og familiers velfærd”

For yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til leder af PPR Tina Westergaard, tw@thisted.dk, telefon 51 71 76 05.

Alle ansøgere må påregne at blive anmodet om samtykke til indhentelse af børneattest.

Timetal: 30 timer pr uge
 

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
 

Ansøgningsfrist

Torsdag den 3. februar kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 6.

Ansøgningsfrist: 3. februar 2022

Klik her for at søge