Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Dansklærer/læsevejleder til Vestervig Skole

Sidste svarfrist: 24.01.2022
Vestervig skole søger pr. 1. februar 2022, eller snarest derefter, en lærer der kan varetage danskundervisningen i indskolingen samt varetage læsevejlederfunktionen på skolen.

I indskolingen samlæses klasserne, og der er i de fleste timer flere voksne til stede. Der er tæt samarbejde mellem de voksne i de samlæste klasser. Der lægges stor vægt på fælles forberedelse, afvikling og evaluering af undervisningen.

Læsevejlederfunktionen er for hele skolen. Du får ansvaret for at vejlede dine kolleger samt være tovholder på kommunens test-strategi. Du bliver også en del af et kommunalt netværk af læsevejledere.

Vestervig skole er en grundskole med elever fra 6-12 år, der går i 0.-6. klasse. Der er ca. 20 ansatte fordelt mellem lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere samt teknisk administrativt personale.

Geografisk er Vestervig Skole placeret i den sydlige del af Nationalpark Thy, med kort afstand til skov, fjord og hav – hvilket giver rige muligheder for at komme udenfor klasselokalerne og skabe læring med vind i håret.

Alle elever er udstyret med Google-Chromebook, hvilket giver god mulighed for at arbejde med online portaler.

Vores forventninger til dig

 • Du er uddannet lærer / vejleder
 • Du har erfaring med undervisning
 • Du har erfaring med vejledning
 • Du har humor og kan omgås børn
 • Du er en holdspiller, der i samarbejde med dine kolleger kan organisere inkluderende læringsmiljø for eleverne, med fokus på fællesskabet og individuelle behov
 • Du kan tilrettelægge spændende og varieret undervisning, med fokus på elevernes trivsel og faglige progression.
 • Du har en anerkendende tilgang til børn og voksne
 • Du er robust, mødestabil og pligtopfyldende

Kan du opfylde ovenstående, kan vi til gengæld tilbyde

 • En fast fuldtidsstilling,
 • En hverdag, hvor du har stor indflydelse på egne arbejdsområder
 • En munter og uformel omgangstone
 • En engageret personalegruppe og glade børn
 • Et godt arbejdsmiljø med gode fysiske rammer

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Vi ønsker at indhente referencer og børneattest på alle kommende medarbejdere.

Yderligere oplysninger

om stillingen kan fås ved henvendelse til skoleleder: Søren B. Jørgensen på telefon 21 13 82 49 eller Afdelingsleder: Sofie Mossøe på telefon 20 57 66 99.

Ansøgningsfrist

24. januar, 2022.
Vi forventer ansættelsessamtaler afholdt torsdag den 27. januar


 

Ansøgningsfrist: 24. januar 2022

Klik her for at søge