Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Socialrådgiver til Voksen handicap i Socialafdelingen

Sidste svarfrist: 26.01.2022
Genopslag

Er du uddannet socialrådgiver/socialformidler, som er motiveret for, at skulle varetage sagsbehandlingen af borger indenfor Voksen handicap og har du myndighedserfaring inden for voksenområdet, så er dette en stilling for dig.

Stillingen er på 37 timer ugentligt, med opstart 1. februar 2022, eller snarest derefter


Vi kan tilbyde følgende

 • Et spændende fagområde med fokus på voksne med udviklingshæmning, og fysisk handicap.
 • Faglig sparring og kompetenceudvikling.
 • Arbejde i en afdeling hvor der arbejdes ud fra VUM og CURA som styringsredskab.
 • Sags supervision med ekstern supervisor.
 • Sagsgennemgang og dialog om prioritering af opgaver.
 • Juridisk bistand i afdelingen.
 • Mulighed for nytænkning og kreativitet i opgaveløsning.
 • Engagerede kolleger i alle aldre og et godt arbejdsmiljø, hvor der er høj fokus på trivsel og faglighed.
 • En afdeling, hvor værdier som respekt, anerkendelse, åbenhed og tillid er i fokus.
 • En arbejdsplads med flextid.


Fagligt forventer vi, at du

 • Har kendskab og interesse for voksne med særlige behov
 • Har viden om tværgående samarbejde i det kommunale regi og sammenhæng i den kommunale sagsbehandling.
 • Er i stand til at skabe og fastholde god stemning i konfliktfyldte relationer med borgere og deres netværk.
 • Har solidt kendskab til lovgivning og praksis inden for rammerne af Serviceloven og Forvaltningsloven.
 • Tænker kreativt i forhold til opgaveløsning og har økonomisk forståelse.
 • Har gode kommunikative og skriftlige kompetencer.
 • Kan bidrage til at det socialfaglige arbejde er kendetegnet ved høj faglig kvalitet.
 • Har gode samarbejdsevner og er indstillet på en høj grad af tværfagligt arbejde mellem myndighed og udføreområdet.


Personligt forventer vi, at du

 • Er fagligt velfunderet med et godt humør og et positivt menneskesyn
 • Kan strukturere, planlægge og organisere dine opgaver selvstændigt.
 • Kan arbejde systematisk og helhedsorienteret.
 • Er god til at skabe overblik over selv komplekse problemstillinger.
 • Udviser en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til andre mennesker.
 • Kan lide at arbejde med målgruppen – inden for voksne med særlige behov
 • Trives med en arbejdsdag, som til tider kan være både uforudsigelig og omskiftelig.
 • Kan bidrage positivt ind i afdelingen, som er i udvikling, og bidrage til den gode trivsel på arbejdspladsen
 • Er psykisk robust og ved, hvor meget din stabile indsats betyder i det daglige arbejde.


Socialafdelingen varetager sagsbehandling inden for Servicelovens bestemmelser og er opdelt i følgende teams

 • Team Børn - børn med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap.
 • Team Psykiatri og Misbrug – voksne med psykisk funktionsnedsættelse og borgere med misbrug.
 • Team Handicap - voksne med fysisk og psykisk udviklingshæmning.

Stillingen er i Team Handicap og opgaverne vil primær være udredning og vurdering af borgers behov, med udgangspunkt i voksenudredningsmetoden VUM, og sagsbehandling i forhold til Voksne med særlige behov.


Løn- og ansættelsesvilkår

er i henhold til gældende overenskomster og ud fra principperne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest ved ansættelse. Dette kan du gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk


Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte sektionsleder og souschef i Socialafdelingen Pia Toft Jepsen, telefon 99 17 23 27 eller teamleder Lisbeth Jungersen telefon 99 17 19 35.


Frist

Ansøgning vedlagt relevante dokumenter sendes elektronisk og skal være os i hænde senest den 26. januar kl. 12.00.
Der forventes afholdt ansættelsessamtaler mandag den 31. januar 2022.

Vi glæder os til at høre fra dig 

Ansøgningsfrist: 26. januar 2022

Klik her for at søge