Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Lærer til Flex Østre

Sidste svarfrist: 26.01.2022
Vi søger en dygtig og engageret lærer til Flex Østre, som er et specialundervisningstilbud i Thisted Kommunes for elever i udskolingen, der har generelle indlæringsvanskeligheder. Elevernes vanskeligheder betyder, at de har behov for at være i et struktureret miljø med få elever i klasserne og høj grad af holddannelse. Vi har pt. 25 elever i Flex Østre.

I stillingen er der matematik, naturfag, håndværk og design samt idræt. Har du erfaring med specialundervisning, KRAP uddannelsen eller lignende vil det være et stort plus.
 

Om Østre Skole

Østre Skole er en folkeskole med 545 elever, der er opdelt i fire afdelinger; indskoling, mellemtrin, udskoling samt specialafdelingen Flex Østre.

Østre Skole er kendetegnet ved at være en mangfoldig og inkluderende skole, der har fokus på et højt fagligt niveau. Elevernes faglige og sociale udvikling styrkes og støttes, så den enkelte elev kan blive så dygtig som muligt. Der er et godt skole-hjemsamarbejde med forældrene.
Det er et fælles mål for medarbejdere, elever og forældre at skabe et godt og trygt læringsmiljø for alle på Østre Skole. I den sammenhæng er værdierne tolerance, ansvarlighed og respekt for andre meget centrale.
 

Vi forventer, at du

 • er uddannet folkeskolelærer og kan byde ind med linjefagsuddannelse eller erfaring i forhold til de fag, som vi efterspørger
 • er inkluderende og anerkendende i din tilgang og kan opbygge stærke relationer til eleverne
 • har en nærværende personlighed, samt en positiv indstilling til arbejdet med elever, der har brug for at blive mødt af voksne med særlige relationelle kompetencer
 • er dygtig til at differentiere din undervisning i forhold til elevernes forudsætninger
 • er dygtig til klasseledelse og formår at fremstå tydelig og rolig
 • er faglig dygtig og brænder for at give dit bidrag til, at vi i fællesskab løser skolens kerneopgave
 • kan indgå i et professionelt læringsfællesskab med de øvrige kollegaer og ledelsen
 • er fleksibel og omstillingsparat
 • har robusthed og humoristisk sans.
 

Vi tilbyder

 • en god skole med et godt og udviklende lærings- og arbejdsmiljø
 • en skole, hvor der er fokus på faglighed og social udvikling for alle
 • kompetente kolleger, der samarbejder i professionelle læringsfællesskaber
 • mentorordning for nyansatte.
 

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse pr. 1. marts 2022 og efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
Der er tale om faststillinger på 37 timer.
Forud for ansættelse vil der blive indhentet børneattest.
 

Yderligere information

Du er meget velkommen til at ringe til skoleleder og afdelingsleder for Flex Østre Brian Kirk Nielsen, telefon 99 17 35 24. Der er efter aftale mulighed for at besøge skolen.

Ansøgningsfrist den 26. januar kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler den 27. januar.

Ansøgningsfrist: 26. januar 2022

Klik her for at søge