Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Byggeteknisk konsulent til Ejendomsteamet i Drift og Anlæg

Sidste svarfrist: 21.02.2022
Byggeteknisk konsulent med lyst til ledelse af servicepersonale
Vil du være med til at skabe spænende faglige løsninger, der understøtter optimeringen af Thisted Kommunes bygningsmasse og brænder du for arbejdet med ledelse og medarbejdertrivsel?
Så er det dig, vi søger til vores Ejendomsteam i sektionen Affald og Ejendom.  


Thisted Kommune søger med start den 1. april 2022 en byggeteknisk medarbejder inden for bygningsdrift og gerne med ledelseserfaring. Du bliver en del af ejendomsteamet i Drifts- og Anlægsafdelingen, som er en del af Teknik, Erhverv og Beskæftigelse.
Vi tilbyder en stilling, hvor opgaverne fordeler sig mellem vedligeholdelsesopgaver og mindre projekter inden for det byggetekniske område samt ledelse af servicepersonale på kommunale ejendomme.

Du vil blive en del af en arbejdsplads med et stærkt tværfagligt samarbejde både med interne aktører i kommunen og med eksterne aktører. Derfor værdsætter du at skabe og opretholde gode relationer med dine samarbejdspartnere, så vi sammen kan sikre en høj standard på kommunens bygninger. Du får stor indflydelse på udviklingen af hele vedligeholdelsesområdet og bygningsdrift i samarbejde med dit team samt gode muligheder for at videreudvikle dine færdigheder som byggeteknisk konsulent.
Udover arbejdet med de byggetekniske opgaver inden for vedligeholdelse indeholder stillingen også ledelse af de medarbejdere, der er ansat i bygningsservice. Her får du - i det daglige - ansvaret for ledelsen og udvikling af servicepersonalet på vores administrationsbygninger m.fl. Lige nu forventes ledelsen af servicepersonalet at udgøre halvdelen af arbejdstiden.

Du vil få ledelses- og personaleansvar for bygningsservice, som består af 18 rengøringsassistenterne og pedeller, Medarbejderne har arbejdsplads på forskellige adresser i kommunen, hvorfor der forventes kørsel ifm. disse arbejdsopgaver. Ligeledes må der forventes kørsel ifm. vedligeholdelsesopgaverne. Dit mødested vil i udgangspunktet være Kirkevej 9, 7760 Hurup.


Dine primære arbejdsopgaver

  • Ledelse- og personaleansvar for rengøringsassistenterne og pedeller i bygningsservice - herunder medarbejderudviklingssamtaler.
  • Den videre drift og udvikling af bygningsservice.  
  • Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.
  • Forestå bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme.
  • Deltagelse i udarbejdelse af prisoverslag ved vedligeholdelse og ombygning.
  • Være byggeteknisk sparringspartner for øvrige forvaltninger.


Om os

Du bliver en del af sektionen Affald og Ejendomme, hvor vi er 16 medarbejdere i administrationen, som afspejler en række forskellige fagligheder fra projektmedarbejdere til medarbejdere med forskellige planlægnings- og koordineringsopgaver inden for byggeri, vedligehold, energioptimering og bæredygtig affaldshåndtering.

Vi ser frem til at byde en ny kollega velkommen på 1. sal i Hurup. Opgaverne i afdelingen er præget af en til tider høj omskiftelighed, der kræver at medarbejderne omstiller sig og løser netop de opgaver, som har højst prioritet og bevågenhed.

Du bliver en del af en kollegagruppe, som vægter faglige kompetence såvel som det sociale. For os er det vigtigt, at vi har det godt med hinanden og trives i en uformel atmosfære samtidig med, at der udføres et professionelt arbejde.


Din profil

Vi søger en kollega med ledelseserfaring og med en høj faglig stolthed og en baggrund som bygningskonstruktør eller anden relevant uddannelse.
Det er en fordel, hvis du har kendskab til det politiske system og har lyst til at arbejde med mundtlig og skriftlig kommunikation i en politisk organisation, hvor både politikere, interne aktører og eksterne aktører er modtagere.  Du besidder en analytisk tilgang til bygningsvedligeholdelsessystemer og har gerne kendskab til Revit/AutoCAD eller lignende programmer.


Yderligere oplysninger

Vi håber, du er blevet nysgerrig på stillingen. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Sektionsleder Flemming Christensen på telefon 99 17 21 35 eller 22 55 51 20.


Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fastansættelse på 37 timer ugentligt.
Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
Gyldigt kørekort til minimum kategori B.


Ansøgningsfrist

Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag senest den 21. februar 2021 kl. 08.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 23. februar 2021.
 

Ansøgningsfrist: 21. februar 2022

Klik her for at søge