Semesterpraktik eller projektsamarbejde med fokus på mulighederne inden for genbrugsplast i asfalt

Sidste svarfrist: 22.08.2022
Er du i gang med en kandidatuddannelse, og søger du en semesterpraktik eller et projektsamarbejde, hvor du får erfaring med projektarbejde? Så er her en mulighed!
 

Beskrivelse af opgaven

Har du lyst til at arbejde med bæredygtige løsninger inden for asfaltområdet? Thisted Kommune har 1300 kilometer vej, hvortil der herudover også bruges asfalt til parkeringsanlæg mv. Nu har du mulighed for at etablere et projektsamarbejde med Thisted Kommunes Drifts- og Anlægsafdeling, hvor muligheden for at undersøge brugen af genbrugsplast i asfalt og dens virke er i fokus.
 

I projektet ønsker vi

  • at afsøge mulighederne for at bruge genbrugsplast til asfalt, herunder at afsøge specifikationer, holdbarhed, slid, hvor stærkt det er, og om man f.eks. kun kan bruge det til GAB - dvs. de underliggende lag eller om det kan anvendes i slidlag
  • et notat, som belyser fordele og mulige udfordringer ved brugen af genbrugsplast i asfalt.

Vi ønsker derfor et samarbejde med en studerende, som har lyst at kigge mere specifikt ind i en problemstilling, hvor bæredygtighed er en afgørende interessent.
 

Vi kan tilbyde dig

Vi kan tilbyde dig en konkret mulighed for at belyse en specifik problemløsning og sætte din teori sammen med praksis og give Thisted Kommune indblik i, hvordan bæredygtigheden er i genbrugen af plast i asfalt.

Vi kan tilbyde dig ny viden på et spændende område og konkret fagspecifik viden om, hvordan man som kommune kan anvende genbrugsplast i asfalt. Herudover får du indblik i, hvordan en politisk ledet organisation fungerer, ligesom du får udvidet dit netværk.

Vi tilbyder en praktik i et spændende arbejdsmiljø, hvor ikke to dage er ens, og hvor der er rig mulighed for selv at afprøve idéer og metoder. Du vil blive en del af et fællesskab med engagerede og fagligt dygtige kollegaer, hvor det er naturligt at spille hinanden gode.
 

Om dig

Du er i gang med en kandidatuddannelse på universitetsniveau og har lyst til at prøve kræfter med projektarbejde. Du behøver ikke at være ekspert på fagområdet eller data, men du skal have lyst til at være undersøgende og nysgerrig på fremtidens brug af genbrugsplast i asfalt.
Da vi er en afdeling med fuld fart på, er det vigtigt, at du er i stand til at arbejde selvstændigt og have flere bolde i luften på samme tid.
 

Organisering

Du vil blive tilknyttet sektionen Anlæg og Infrastruktur i Drift og Anlæg i Hurup. Her får du reference til sektionslederen, men med løbende sparring med projektledere i sektionen. Her vil du indgå i teamanlæg, som består af syv projektledere.

Vi stiller en fuld arbejdsstation til rådighed med en arbejdsmobil og computer samt dertilhørende udstyr. Som kommune har vi mulighed for at dække transportudgifter fra din bopæl til dit praktiksted. Arbejdsstedet tilbyder en kantineordning, som du har mulighed for at koble dig på.

Dit mødested vil være Kirkevej 9, 7760 Hurup, men der vil være gode muligheder for at løse en del af opgaven hjemmefra. Dette tilrettelægger vi sammen, så det bliver meningsgivende for begge parter.
 

Praktikvilkår

Semesterpraktik fra august/september til november/december 2022 - eller efter nærmere aftale.
Antallet af ugentlige timer og tilrettelæggelsen heraf aftales individuelt afhængigt af studieordning.
 

Yderligere oplysninger

Hvis projektet har fanget din eller din projektgruppes interesse, er du velkommen til at kontakte Anne Musgaard Sauer på mail amsa@thisted.dk eller på telefon 60 13 29 68, for at høre nærmere om mulighederne for et projektsamarbejde eller praktikforløb.
 

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 22. august, men vi vil løbende vurdere de indkomne ansøgninger og indgå praktikaftale, når den rette kandidat er fundet.

Ansøgningsfrist: 22. august 2022

Klik her for at søge