Afdelingsleder til Bedsted skole og SFO

Sidste svarfrist: 19.08.2022
God skole laver vi sammen
Bedsted Skole består af en almenafdeling fra 0. – 6. klasse, to specialklasserækker samt af en SFO. I alle afdelinger gør vi alt hvad vi kan, for at lave god skole for de elever vi har. Vores skole er en KRAP-skole, hvor vi gør os umage for at møde elever, forældre og hinanden med et anerkendende og ressourceorienteret blik. Det har du nu mulighed for at blive en del af!

Vi søger en afdelingsleder til vores almenafdeling og vores SFO, med børn fra både almenskolen og specialklasserne, som har lyst og kompetencer til at udvikle vores skole- og fritidstilbud. Vi vil give eleverne det bedste afsæt både fagligt og socialt, når de går ud ad vores dør efter 6. klasse.

Du er enten lærer- eller pædagoguddannet og har erfaring fra skoleverdenen. Det skal falde dig naturligt at samarbejde med og lytte til både elever, personale og forældre, inden du træffer beslutninger. Vores afdelingsleder skal være synlig i skolens dagligdag og have flair for at kommunikere anerkendende, tydeligt og meningsskabende på alle niveauer. Det er særligt vigtigt for vores skole, at du har fokus på faglig progression og trivsel i samarbejde med skolens personale.


Afdelingslederjobbet består blandt andet af

  • Pædagogisk ledelse, drift og udvikling af vores skole og SFO
  • Vikardækning og personaleadministration (vi bruger Educa)
  • Deltage på sagsteammøder
  • Deltage på skolebestyrelsesmøder
  • Afholde MUS-samtaler og klasseteamsamtaler med afsæt i data
  • Samarbejde med de dagtilbud der har børnene, inden de bliver elever hos os
  • Samarbejde med Hurup skole som tager imod vores elever i 7. klasse

Ud over jobbet som afdelingsleder skal du også byde ind med undervisning i begrænset omfang alternativt timer i SFO. Det kan også være, at du er skolens nye matematik-vejleder - det kommer an på din baggrund og kompetencer.

Du bliver sammen med skolens leder en betydningsfuld del af ledelsesteamet, hvor vi samarbejder loyalt og træffer beslutninger i fællesskab. Vi har derfor et tæt samarbejde med skolens afdelingskoordinatorer. Ud over at være hinandens sparringspartnere i dagligdagen deltager vi også i et kompetenceudviklingsprojekt om ”Elevcentreret ledelse” sammen med de øvrige skoleledelser i Thisted Kommunes skolevæsen.

Som leder hos os skal du være dygtig til at sætte medarbejdernes forskellige kompetencer i spil og få dem til - sammen med dig - at forbedre og forfine den pædagogiske praksis på skolen. Ingen kan lave god skole alene, og det forventer vi er tydeligt i din ledelsespraksis. En betydelig del af jobbet er at have en god kontakt til og samarbejde med forældrene.

På Bedsted Skole har vi en ambition om at være et centralt samlingspunkt i byen. Vi er det allerede, og vi vil gerne være det endnu mere. I samarbejde med medarbejderne skal du arbejde henimod at knytte områdets børn og voksne endnu tættere til skolen. Dine ideer til hvordan skolen også kan få liv efter normal lukketid - til glæde og gavn for byen - er også meget velkomne.


Ansøgningsfrist og besøg

Bedsted skole har 112 elever fordelt med 74 i almen og 38 i de to specialklasser. Du bliver nærmeste leder for 12 medarbejdere. I alt er der 33 medarbejdere på Bedsted skole og SFO, som er klar til at lave både en god skole og et godt fritidstilbud til eleverne sammen med dig.

Vil du med på vores hold? Vi vil meget gerne invitere dig på et besøg, inden du skriver din ansøgning. Kontakt skoleleder Lise-Lotte Longfors på telefon 26 29 95 15, hvis du har spørgsmål til jobbet eller vil aftale tid for et besøg.


Ansøgningsfrist

19. august kl. 8.00
– og vi holder samtaler den 24. og den 29. august med udarbejdelse af personprofil derimellem (Insights Discovery).

Vi glæder os til at høre fra dig!


 

Ansøgningsfrist: 19. august 2022

Klik her for at søge