Social- og sundhedsassistent til Plejecentret Solgården

Sidste svarfrist: 18.08.2022
Solgården søger en social- og sundhedsassistent, som vil være en del af et dygtigt plejeteam.

Solgården er et almindeligt plejecenter med 32 lejligheder. Her bidrager vi alle med at skabe rammerne for det gode hverdagsliv for beboerne. Kom til os og være en del af dette, hvor du kan bidrage med sine personlige- og faglige kompetencer på en fantastisk arbejdsplads.
 

Om stillingen

 • Start 1. oktober 2022.
 • Stillingen er med to vagttyper og arbejde hver anden weekend.
 • Timetal efter aftale.
   

Solgården tilbyder

 • Dygtige og engagerede kollegaer, som med en anerkendende tilgang gør en positiv forskel for hinanden og beboerne.
 • Et godt arbejdsmiljø med åbenhed og tillid til hinanden.
 • Et hverdagsmiljø med dyr: geder, fugle og kattene Asta og Abby.
 • Medindflydelse gennem MED-systemet, hvor vi lægger vægt på saglige drøftelser, som er troværdige og loyale overfor organisationen.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling med udgangspunkt i strategiske målsætninger. Pt. er der fokus på:
  • Sundhedsstyrelsens kompetenceudvikling i forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd i ældreplejen,
  • kompetenceudvikling med fokus på dysfagiindsatsen, samt
  • mentaliseringsuddannelse – pædagogik og kommunikation.
  • Rehabilitering
  • I Sikre Hænder.
    

Vi søger medarbejdere, som kan genkende sig selv i følgende

 • Du er uddannet social- og sundhedsassistent.
 • Du kan omgås alle. Du har gode relationelle kompetencer, og forstår også at kommunikere med mennesker, der har tabt ordene.
 • Du er god til at skabe overblik, tager ansvar, er initiativtager og med til at understøtte med din faglighed det, der bidrager til beboernes trivsel, sundhed, værdighed og individualitet.
 • Med din stærke faglighed, kompetencer og nysgerrighed samarbejder du med beboere, pårørende, brugere af huset og tværfagligt personale om at skabe stunder, der er vigtige for den enkelte beboer.
 • Du ser dokumentation som en naturlig del af kerneopgaven i forhold til kontinuitet i plejen og patientsikkerheden.
 • Du er positiv og ressourcefokuseret i samarbejdet, også på de dage, som i løbet af året vil være mere intense.
 • Du bidrager med en rehabiliterende tilgang i plejen til beboerne.
   

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.
 

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder Susanne Larsen, telefon 40 33 78 78.
 

Ansøgning

Den motiverede ansøgning indsendes via link sammen med dit cv og relevante eksamensbeviser.

Ansøgningsfrist

18. august.

Ansættelsessamtaler afholdes den 24. august.

Ansøgningsfrist: 18. august 2022

Klik her for at søge