Social- og sundhedshjælper til Plejecentret Solgården

Sidste svarfrist: 23.08.2022
Solgården søger en social- og sundhedshjælper til vores dygtige plejeteam. Hvis du ønsker at være en del af dette, så se her.

Solgården er et somatisk plejecenter med 32 beboerlejligheder.

Her skaber vi rammerne for det gode hverdagsliv for beboerne ud fra værdierne: Anerkendelse, Troværdighed, Åbenhed, Loyalitet og Tillid.

På Solgården har vi fokus på at give det bedst mulige tilbud til vores beboere.
Vi ønsker at give beboerne professionel pleje og omsorg af god kvalitet, en hverdag med aktiviteter, dyr i hverdagen og livskvalitet.
 

Om stillingen

 • Start 1.oktober 2022, gerne før.
 • Der arbejdes i to vagtyper og hver anden weekend.
 • Timetal efter ønske.
   

Solgården tilbyder

 • Dygtige og engagerede kollegaer, som med en anerkendende tilgang gør en positiv forskel for hinanden og beboerne.
 • Et godt arbejdsmiljø med åbenhed og tillid til hinanden.
 • Et hverdagsmiljø med dyr: geder, fugle og kattene Asta og Abby.
 • Medindflydelse gennem MED-systemet, hvor vi lægger vægt på saglige drøftelser, som er troværdige og loyale overfor organisationen.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling med udgangspunkt i strategiske målsætninger. Pt. er der fokus på:
  • Sundhedsstyrelsens kompetenceudvikling i forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd i ældreplejen,
  • kompetenceudvikling med fokus på dysfagiindsatsen, samt
  • mentaliseringsuddannelse – pædagogik og kommunikation.
  • Rehabilitering
  • I Sikre Hænder.
    

Vi søger medarbejdere, som kan genkende sig selv i følgende

 • Du kan omgås alle. Du har gode relationelle kompetencer, og forstår også at kommunikere med mennesker, der har tabt ordene.
 • Du er god til at skabe overblik, tager ansvar, er initiativtager og med til at understøtte med din faglighed det, der bidrager til beboernes trivsel, sundhed, værdighed og individualitet.
 • Med din faglighed, kompetencer og nysgerrighed samarbejder du med beboere, pårørende, brugere af huset og tværfagligt personale om at skabe stunder, der er vigtige for den enkelte beboer.
 • Du ser dokumentation som en naturlig del af kerneopgaven i forhold til kontinuitet i plejen og patientsikkerheden.
 • Du er positiv og ressourcefokuseret i samarbejdet, også på de dage, som i løbet af året vil være mere intense.
 • Du bidrager med en rehabiliterende tilgang i plejen til beboerne.
   

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.
 

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder Anne Grethe Kielsgaard, telefon 20 36 53 21.
 

Ansøgning

Ansøgningen indsendes via link sammen med dit cv og relevante eksamensbeviser.
 

Ansøgningsfrist

23. august.

Ansættelsessamtaler afholdes 29. august og evt. løbende.

Ansøgningsfrist: 23. august 2022

Klik her for at søge